Sollentunahem låter andra förhandla hyran

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Foto: Johnny Rönnberg."][/caption]Årets hyresjustering för boende hos Sollentunahem blev under fredagen offentlig. Årets förhandling har dragit ut på tiden beroende på Sollentunahem. Bland annat har man inte velat förhandla direkt med Hyresgästföreningen, som man gjort tidigare. Istället har man överlåtit förhandlingen till Fastighetsägarna Stockholm. Detta har gjort att det varit en trepartsförhandling istället för den brukliga tvåpartsförhandlingarna.

Mönstret följer det som flera borgerligt styrda kommuner valt där man väljer att det kommunala bostadsbolaget ska vara med i Fastighetsägarna istället för det naturliga SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) där nästan alla Sveriges kommunala bostadsbolag är medlemmar. Förutom symbolhandlingen innebär hela förfarandet att Sollentunahem lämnar ifrån sig ansvaret för det som många hyresgäster anser som en av de viktigaste sakerna – nämligen hyran.

Förutom detta har även förhandlarna hos Fastighetsägarna betydligt mindre lokalkännedom än förhandlarna hos Sollentunahem. Detta då de förstnämnda har ansvar för hela Stockholm och i bästa fall fått en kort genomgång från Sollentunahem gällande vilka förhållanden som gäller i Sollentuna. Då A och O i alla förhandlingar är att man har bra och relevant kunskap om det man förhandlar om känns detta upplägg väldigt konstigt.