Cykelplanen antagen i fullmäktige

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]På onsdagskvällen hade Sollentuna kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Ärendelistan innehöll ett fyrtiotal punkter men då många var rena formaliteter samt val av ledamöter och ersättare i nämnderna tog mötet inte längre tid än normalt.

Själv blev jag invald i Trafik- och fastighetsnämnden och kommer med andra ord fortsätta där nästa år. Skillnaden mot de senaste fyra åren är att jag kommer sitta där som enda sollentunapartist. I sak kommer det dock inte göra så stor skillnad då jag kommer fortsätta att driva en offensiv oppositionspolitik.

På dagordningen fanns även en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och det var ärende 39 som handlade om kommunens cykelplan. Under nästa hela min tid i trafik- och fastighetsnämnden har jag arbetat med denna och det är roligt att själv kunna vara med och ta beslut om den i kommunens högsta beslutande organ. Visst finns det en del brister och att den dragits i långbänk är tråkigt men den är tillräckligt bra för att både jag, Sollentunapartiet och övriga partier i fullmäktige alla biföll majoritetens förslag och antog planen.

Nu är det bara att hoppas på att cykelplanen omsätts i praktiken och tillräckligt med pengar tillförs de kommande åren.