Hellre ungdomslägenheter än studentbostäder

Sollentuna kommun är mäkta stolt över att man satt igång byggandet av studentbostäder i Tureberg. Dessa bostäder är de första renodlade studentbostäder som byggs inom kommunen och den politiska majoriteten i kommun har inga gränser på sin glädje.

Man kan fråga sig varför man är så glad över att det byggs studentbostäder i kommunen? I Sollentuna finns det verken högskola eller universitet. Det som finns är en skriande brist på små och billiga lägenheter för kommunens ungdomar. Så varför prioriterar man studentbostäder framför ungdomsbostäder?

Jag anser att det är viktigare att kommunens unga finner en bostad framför att en student gör det. Med detta inte sagt att studentbostäder inte behövas byggas men som allt annat gäller det att prioritera och då prioriterar jag kommunens unga framför studenter.