Tag Archives: cykelplan

Cykelplanen antagen i fullmäktige

På onsdagskvällen hade Sollentuna kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Ärendelistan innehöll ett fyrtiotal punkter men då många var rena formaliteter samt val av ledamöter och ersättare i nämnderna tog mötet inte längre tid än normalt. Själv blev jag invald i Trafik- och fastighetsnämnden och kommer med andra ord fortsätta där nästa år. Skillnaden mot […]

Ny cykelplan antagen

Under torsdagens möte i Trafik- och fastighetsnämnden klubbades kommunens nya cykelplan igenom. I planen framgår det inte bara vad som anses göras utan även hur och det viktigaste av allt – inom vilken tidsram. Det övergripande målet är att fördubbla antalet cykelresor från sju procent till 14 procent till år 2020. Cykelplanen togs enhälligt i […]