Ny cykelplan antagen

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]Under torsdagens möte i Trafik- och fastighetsnämnden klubbades kommunens nya cykelplan igenom. I planen framgår det inte bara vad som anses göras utan även hur och det viktigaste av allt – inom vilken tidsram. Det övergripande målet är att fördubbla antalet cykelresor från sju procent till 14 procent till år 2020.

Cykelplanen togs enhälligt i nämnden dock lämnande jag en protokollsanteckning anseende bland annat stycket om att det vid busshållplatser kan bli aktuellt med att leda ner cykeltrafiken från gång- och cykelbanan på bilvägen. Denna typ av lösning är högst trafikosäker och skapar flera konfliktpunkter mellan cyklister och bilister. Det är även viktigt att tänka till innan när man separerar gång- och cykeltrafik så dessa linjer ej är av den höjd så trafiksäkerheten för cyklisterna försämras.

Nästa steg i beslutsprocessen är att ta upp cykelplanen i Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige. Detta beräknas ske i september/oktober i år.