Hyresgäster får agera bullerblank

Sent omsider har den styrande majoriteten i kommunen vaknat till och kommit fram till att byggandet av hyresrätter i kommunen varit eftersatt under lång tid. Nu senast är det i Silverdal längs Sollentunavägen som majoriteten övergett att kontor vill etablera sig och istället vill satsa på hyresrätter. En intressant detalj i sammanhanget är att meningen med att det skulle byggas kontor från början var att skapa ett “bullerblank” åt villaområdet bakom.

Nu blir det som sagt inga kontor och då får kommunen ta till plan B och låta hyresgäster agera bullerblank mellan husen bakom och Sollentunavägen, järnvägen och motorvägen. Att bygga hyresrätter på bullerutsatta områden är inget nytt för kommunen för sådant har man gjort vid Bygdevägen (där man snodd på kan klappa bilarna från visa balkonger) och i Rotebro. Så tydligen går det bra att använda hyresgäster som bullerblank och bygga hyresrätter när ingen annan vill bygga. Att man sedan utsätter framtida boende för stora hälsorisker verkar vara mindre viktigt.

Sedan kan man fråga sig om Silverdal är ett bra område att bygga i med tanke på den urusla kollektivtrafiken i området? Det dröjde inte många år innan läkemedelsbolaget i kontorshuset bredvid de kommande bostäderna flyttade. På det hela stora känns det som att byggandet av bostäder i Sollentuna sker utan helhetsgrepp, i oklang med närboende och utan något mål.