Allt detta buller

Tidigare i år skrev jag om att Trafikverket skulle lägga så kallad “tyst asfalt” på E4an vid Rotsunda. Under sommaren var det så dags för arbetet och förutom lite störningar under själva anläggningsarbetet flöt det hela på bra. Jag har inte själv åkt sträckan men av vad jag hört är det en väsentlig skillnad på ljudnivå. Dessa uppgifter stämmer även bra med mina egna upplevelser när man utförde ett likande test vid Hallunda för ett tiotal år sedan.

Förutom på dessa två platser har “tyst asfalt” även lagts i bland annat Stockholm, Helsingborg, Göteborg och Malmö. Asfalten har lagts både på kommunala som statliga vägar och resultatet har varit enhälligt – ljudnivån både för bilister och kringboende har minskat markant. Trots detta fortsätter Trafikverket med sina test. Test som enligt mig bara är en täckmantel för att slippa lägga “tyst asfalt” på längre sträckor. En täckmantel som har en enda orsak och den orsaken är pengar. Detta då den tysta asfalten slits snabbare och därmed måste bytas ut oftare.

Man kan dock fråga sig vad den ökande ohälsan på grund av bullret kostar? Att buller påverkar oss människor både fysiskt och psykiskt är välkänt och som all ohälsa leder det till kostnader för samhället. Det leder även till onödigt lidande för tiotusentals människor.

Att minska bullret är en viktig och prioriterad fråga inte bara i Sollentuna utan i stora delar av våra städer och då är det beklämmande att man ignorerar fungerande lösningar på grund av ekonomiska orsaker.