Bullerreducerande asfalt

Läste på kommunens webbplats att Trafikverket ska genomföra ett provprojekt med bullerreducerande asfalt på E4an genom Rotsunda. Allt bra med att Trafikverket försöker minska bullret från en av Sveriges mest trafikerade vägar men jag hakar upp mig på ordet prov. För över tio år sedan, när jag bodde i Skärholmen, genomförde Trafikverkets föregångare, Vägverket, prov med tyst asfalt på E4an vid Hallunda. Den första asfalten man provade visade sig inte klara vintern så bra men den man provade därefter visade sig vara betydligt bättre. Om jag förstått det hela rätt provade man olika typer av asfalt under några år.

Bullerreducerande asfalt är inte heller någon ny uppfinning utan används på olika ställen runt om i världen med bra resultat. Man kan med andra ord fråga sig sig vad Trafikverket måste prova efter över tio år av egna prov?

För en annan är svaret självklart då den bullerreducerande asfalten måste bytas oftare än vanlig asfalt vilket leder till högre kostnader för Trafikverket. Frågan är dock vad kostnaden för ohälsan som den ökande bullernivån innebär? Är människoliv mindre värt än asfalt?