Vargjakten överklagad

Naturvårdsverkets beslut om att döda minst 30 vargar denna vinter har igår överklagas av bland annat Naturskyddsföreningen. Förutom att beslutet med största sannolikhet strider mot EU-lagstiftningen visar nya rön att en minskad stam av varg och andra rovdjur kan få allvarliga negativa konsekvenser på ekosystemet.

Det är även intressant att både Naturvårdsverket och Regeringen, med hjälp av Sverigedemokraterna, ger tummen upp för en halvering av vargstammen samtidigt som EU är i full färd med att dra Sverige inför EU-domstolen då man skjuter av för mycket rovdjur i allmänhet och för mycket varg i synnerhet.

Om man ska se något positivt i denna fråga är att antalet partier som kunnat få min röst i riksdagsvalet minskat betydligt.