Cykelstråk på undantag

[caption id="attachment_1394" align="alignright" width="150"]Som att stänga av två och ett halvt körfält på E4an. Som att stänga av två och ett halvt körfält på E4an.
Foto: Johnny Rönnberg.[/caption]I kommunen är den osammanhängande gång- och cykelvägen som går från norr till söder en av länets regionala cykelstråk. Man kan kalla det hela en E4an för cyklister i tanken och en kostig i praktiken.

Att cykelstråket har noll prioritering har den senaste veckan visas klart och tydligt då man spärrat av två tredjedelar av gång- och cykelvägen med en stor skylt. En skylt som är helt ointressant för gångtrafikanter och cyklister då den riktar sig till bilister. Det enda positiva är att skylten har reflexer på sig i skillnad mot en tillfällig hållplatsstolpe strax söderut som står mitt i cykelbanan utan någon form av varselmärkning.