Riven bro och riven väg

Efter fyra veckors semester kom jag igår tillbaka till Sollentuna och Rotebro. Under dessa veckor har den norrgående motorvägsbron demonteras, vilket Ola på Rotebrobloggen skrivit om. Rivningen har inneburit visa omläggningar av gång- och cykelvägarna medan bilister i stort sätt har fått köra på sina vanliga vägar.

För det första är det intressant att det endast är gående som hänvisas till “andra sidan” trots att man stängt av gång- och cykelvägen. Den tillfälliga gångbanan eller om det nu nä en gång- och cykelbana, skyltningen ger högst motstridiga besked, är inte heller något under av tillgänglighet eller något som en cyklist skulle vilja beträdda. Även som gångtrafikant är det ett minus då man prioriterat biltrafiken och anser att icke bilburna kan ta en rejäl omväg. Men då det är Trafikverket som är ansvariga så ska man kanske inte vara så förvånad.