Tag Archives: e4an

Riven bro och riven väg

Efter fyra veckors semester kom jag igår tillbaka till Sollentuna och Rotebro. Under dessa veckor har den norrgående motorvägsbron demonteras, vilket Ola på Rotebrobloggen skrivit om. Rivningen har inneburit visa omläggningar av gång- och cykelvägarna medan bilister i stort sätt har fått köra på sina vanliga vägar. För det första är det intressant att det […]