Sollentuna tryggt men problem finns

I veckan kom stiftelsen Tryggare Sverige med en rapport om hur sollentunaborna upplever sin hemkommun. Som grund till rapporten ligger en enkätundersökning som 2700 folkbokförda i kommunen haft möjlighet att svara på, svarsfrekvensen ligger på 62 procent men varierar mellan 54 procent (Rotebro) och 70 procent (Norrviken).

Utan att gå i allt för mycket i rapporten kan man säga att Sollentuna upplevs som rätt tryggt och skillnaden mellan dem otryggaste områdena (Rotebro och Tureberg) och det tryggaste området (Edsberg) är inte allt för stort. Alla områden upplevs även som tryggare jämfört med senaste mätningen 2006. Även utsatthet för brott visar en sjunkande trend i hela kommunen även om visa områden sticker ut.

Några återkommande problemområden i kommunen är att folk upplever nedskräpning och trafik som ett problem samt att polisen inte bryr sig om lokala problem. Själv kan jag hålla med i detta dock blir jag mer förvånad över att många känner sig så otrygga att man avstått från att åka buss eller tåg vilket i praktiken innebär att man inskränker sitt liv. Skulle vara intressant och få veta exakt vad det är som får folk att känna sig otrygga i dessa situationer även om en bidragande orsak säkert är att stationerna och bostadsområdena på många ställen i kommunen är så placerade och planerade att det blir långa ödsliga avstånd att promenera.

Att förändra just detta görs inte i en handvändning men jag är säker på att man med rätt små medel skulle kunna öka både den relativa och den upplevda tryggheten mycket. Exempelvis genom bättre belysning, borttagande av skymda platser, inrättande av ungdomsgårdar i alla kommundelar, bättre städning och ansning av buskar/träd etc. Även fler vuxna och unga ute på kvällar och nätter skulle ge en positiv effekt.

Dokument
Rapporten.