Tag Archives: trygghetsmätning

Sollentuna tryggt men problem finns

I veckan kom stiftelsen Tryggare Sverige med en rapport om hur sollentunaborna upplever sin hemkommun. Som grund till rapporten ligger en enkätundersökning som 2700 folkbokförda i kommunen haft möjlighet att svara på, svarsfrekvensen ligger på 62 procent men varierar mellan 54 procent (Rotebro) och 70 procent (Norrviken). Utan att gå i allt för mycket i […]