Fler och mer cykelvägar behövs #4

[caption id="attachment_20" align="alignright" width="240" caption="En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort."]En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort.[/caption]Vi har nu kommit till del fyra i följetongen “Fler och mer cykelvägar behövs”. Denna del, som är en del av Sollentunapartiets budgetförslag inför nästa års budget, ligger även den delvis i Häggvik men vi har nu förflyttat oss söder om Stinsen och kommer förflytta oss mot pendeltågsstationen i Tureberg.

När man kommer cyklande från norr slutar gång- och cykelvägarna söder om Stinsen och för cyklister börjar en farlig cykelväg i blandtrafik med bland annat en vältrafikerad busslinje. Exakt hur gång- och cykelvägen ska förläggas kan diskuteras och den förslagna dragningen är den som jag oftast brukar använda.

Förslaget tar oss från södra änden av Stinsen ner via Industrivägen och Eengelberkts väg för att sedan ansluta vid Malmvägen till befintlig gång- och cykelväg. Alternativa dragningar borde dock inte vara några problem så länge man har med det i planeringsarbetet gällande den nya bebyggelsen i området. Tyvärr har man inte haft det i de etapper som hittills är byggda men man kan alltid hopas på bättring.

Tidigare delar:
Del 1.
Del 2.
Del 3.