Fler och mer cykelvägar behövs

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="188" caption="En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort."]En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort.[/caption]Idag, måndagen den 18 juni, var det dags för kommunfullmäktige att diskutera budget. En i många stycken inte allt för upphetsande tillställning men det är alltid intressant att se vad andra partier lyfter fram för frågor eller inte lyfter fram för frågor. Några lyckas till och med att lyfta fram andra partiers frågor istället för sina egna (vem vet det kanske är en vinnande taktik det med).

Själv spetsade jag öronen lite extra av naturliga anledningar när det var dags för Trafik- och fastighetsnämndens budget. Som väntat framkom det inte direkt något nytt men om du är intresserad kan du se hela sammanträdet på kommunens webbsida men den fråga jag tänkte ta upp gäller kommunens gång- och cykelvägar eller rättare sagt bristen på den samma. Visst finns det gott om gång- och cykelvägar i kommunen men Sollentuna saknar fortfarande ett sammanhängande nord-sydligt gång- och cykelvägnät, totalt behövs omkring 2,5 kilometer kompletteras. Detta gör att cyklister tvingas ut i blandtrafik även när man bara ska cykla mellan kommunernas olika kommundelar. Det är även bedrövligt att Sollentuna ligger långt efter många andra kommuner när det gäller att underlätta för cyklister.

Med bakgrund av detta är det glädjande att kunna presentera att Sollentunapartiet bland annat vill bygga bort de sista kilometernas farliga blandtrafik och därmed få ett sammanhängande nord-sydligt gång- och cykelvägnät i kommunen. Du kan läsa hela Sollentunapartiets budget här. Nu gäller det bara att få med majoriteten på tåget.