Fler och mer cykelvägar behövs #3

[caption id="attachment_20" align="alignright" width="240" caption="En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort."]En av sträckorna där blandtrafik måste byggas bort.[/caption]Som jag skrivit tidigare behöver Sollentuna snarast åtgärda sitt nord-sydliga gång- och cykelvägnät så att det blir sammanhängande. Då som nu behövs det ungefär 2,5 kilometers kompletteringar för att förverkligas. Helst skulle jag se att kommunen satsar på ett storskaligt expresscykelvägnät men som en första åtgärd är ett sammanhängande nord-sydligt nät en prioritet.

Del 3 av denna komplettering, som är en del av Sollentunapartiets budgetförslag inför nästa års budget, ligger i Häggvik i höjd med pendeltågsstationen.

Med början norrifrån behövs ett övergångsställe med cykelöverfart på Andelsvägen (där blåa strecket börjar i ovankant bild), sedan en ny gång- och cykelväg längs Flygarevägen fram till befintlig gång- och cykelväg. Sträckan är ungefär 300 meter och även om det kan ses som överdrivet att ha en gång- och cykelväg i ett villaområde så ökar tryggheten och skärheten för gångtrafikanter och cyklister om en sådan finns. På Andelsvägen är det även relativt mycket trafik samt att sikten är begränsat vilket gör att det är bra om bilister blir uppmärksamma på att det förekommer korsande gång- och cykeltrafik.