Atlantis STS-132 | ULF4
Uppskjutning: Klockan 20:20.09 den 14 maj 2010.
Dockning: Klockan 16:27 den 16 maj 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 17:22 den 23 maj 2010.
Landning: Klockan 14:48 den 26 maj 2010..

Längd: 12+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 132.

Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-132 | ISS ULF4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-08-11

Befälhavre | Kenneth Ham
Ham
Ham.
Foto: NASA.

Ham, som är befälhavare inom USAs marin, är född den 12 december 1964 i Plainfield, New Jersey i USA. Tillsammans med sin fru har han två barn. Bland hans intressen kan nämnas tyngdlyftning, löpning, sport i allmänhet, skidåkning och vattenskidåkning. Totalt har Ham mer än 3 700 flygtimmar och 300 fartygslandningar.

NASA-karriär
Ham blev utvald att påbörja astronaututbildning i juni 1998 och påbörjade den samma i augusti 1998. Efter grundutbildningen har han arbetat med tekniska frågor rörande ISS och rymdfärjorna.

Tidigare rymduppdrag
Discovery STS-124 (31 maj - 14 juni 2008) var det uppdraget som levererade den japanska forskningsmodulen Kibo. Totalt utfördes tre rymdpromenader under uppdraget.


Pilot | Dominic A. Antonelli

Antonelli
Antonelli
.
Foto: NASA.

Antonelli är i Detroit, Michigan i USA. Tillsammans med sin fru har han två barn och bland hans intressen kan nämnas snowboarding och NASCAR. Under sin tid inom USAs marin har han genomfört 273 hangarfartygslandningar och registrerat över 3 200 flygtimmar.

NASA-karriär
Antonelli blev utvald att påbörja astronaututbildning i juli 2000 och påbörjade utbildningen i augusti samma år. Efter avslutad utbildning har han arbetat med tekniska frågor inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
Discovery STS-119 (16 - 28 mars 2009) var det rymdfärjeuppdrag som levererade den sista av rymdstationens fyra stora set av solpaneler.

Uppdragsspecialist | Stephen G. Bowen
Bowen
Bowen.
Foto: NASA.

Bowen är född den 13 februari 1964 i Cohasset, Massachusetts i USA. Tillsammans med sin fru Deborah har han tre barn. Under sin tid inom den amerikanska marinen har han bland annat haft tjänstgöringar ombord på ett antal ubåtar. I dagsläget har Bowen titeln befälhavare inom USAs marin.

NASA-karriär
Bowen ingår i samma astronautklass som Boe och påbörjade även han sin utbildning i augusti 2000. Efter den två år långa grundutbildningen har Bowen arbetat med tekniska frågor inom NASA. Han är även det första ubåtsbefälet som blivit utvald av NASA att påbörja astronaututbildning.

Tidigare rymduppdrag
Endeavour STS-126 (15 - 30 november 2008) var ett fraktuppdrag som hade med sig förnödenheter och annan material till rymdstationen.

Uppdragsspecialist | Michael T. Good
Good
Good.
Foto: NASA.

Good är född den 13 oktober 1962 i Parma, Ohio i USA. Tillsammans med sin fru Joan Good har han barnen; Bryan, Jason och Shannon. Bland hans intressen kan nämnas löpning, golf och familjeaktiviteter. Under sin tid i USAs flygvapen loggade han över 2 100 flygtimmar. 

NASA-karriär
Good ingår i samma astronautklass som Feustel och har genomgått en liknande utbildning som han. Efter avslutad grundutbildning har han haft tekniska arbetsuppgifter inom NASA.

Tidigare rymduppdrag
Atlantis STS-125 (11 - 24 maj 2009) var det femte och sista serviceuppdraget till Hubbleteleskopet. I och med den lyckade uppdateringen av teleskopet kommer Hubble vara aktivt i upp till tio år till.

Uppdragsspecialist| Piers J. Sellers
Piers J. Sellers
Piers J. Sellers.
Foto: NASA.

Sellers är född i Crowborough, Sussex, Storbritannien den 11 april 1955. Han har två barn.

NASA-karriär
Han påbörjade sin tvååriga astronaututbildning i augusti 1996. Förutom att ha arbetet i USA har han även tjänstgjort i Moskva inom ISS-projektet.

Tidigare rymduppdrag
Atlantis STS-112
(7 - 18 oktober, 2002) var det första uppdraget att ha en färgkamera monterad på bränsletanken som gav fantastiska bilder från starten. Under uppdraget besökte man ISS och installerade man bland annat S-One Truss och utförde totalt tre rymdpromenader på en total tid av nästan 20 timmar. Sellers var med och utförde alla tre.
Discovery STS- 121 (4 - 17 juli 2006) var ett fraktuppdrag och det första rymdfärjeuppdraget på ett år. Detta då NASA fått göra fler förändringar av den externa bränsletanken än vad man först trodde.

Uppdragsspecialist | Garrett E. Reisman
Reisman
Reisman.
Foto: NASA.

Reisman är född i Morristown, New Jersey i USA den 10 februari 1968. Bland hans intressen kan nämnas flygning, skidåkning, bergklättring och snowboardsåkning.

NASA-karriär
Innan Reisman började hos NASA arbetare han som tekniker inom den privata rymdsektorn. Under detta år arbetare han bland annat åt NASA. Han blev utvald att påbörja astronaututbildning i juni 1998 och påbörjade den samma i augusti samma år. Under sin grundutbildning specialiserade han sig på de tekniska systemen ombord på rymdfärjorna och rymdstationen.

Efter avklarad utbildning har Reisman främst arbetat med rymdstationens robotarm.

Tidigare rymduppdrag

ISS-besättning 17 (STS-123STS-124).

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.