Discovery STS-124 
Uppskjutning: Kockan 23:02 den 31 maj 2008.
Dockning: Klockan 20:03 den 2 juni.
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 13:42 den 11 juni.
Landning: Klockan 17:14 den 14 juni.

Längd: 14+1+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-104).
Uppdrag nr: 123.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
Kibo.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-124 | ISS 1J
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-06-14

Discovery på landningsbanan efter landningen.
Discovery på landningsbanan efter landningen.
Foto: NASA.

Efter två veckor och ett perfekt uppdrag landade Discovery som planerat på lördagseftermiddagen. Landingen skedde klockan 17:15, svensk tid, på Kennedy Space Center. En timme innan landningen skedde den motortändning som fick Discovery att falla ur omloppsbana. Efter landningen gick besättningen runt rymdfärjan för att se hur hon hade klarat sig. Som vanligt var även höjdarna inom NASA närvarande för att välkomna besättningen hem.

Det 14 dagar långa uppdraget genomfördes helt enligt planeringen och när det gäller värmeskyddspanelerna är Discovery STS-124 ett av de "renaste" uppdragen hittills, Enligt uppgift ska det inte finnas några allvarliga skador på Discoverys värmeskyddspaneler.

Det enda ovanliga under uppdraget var att besättningen fick en hel dag ledigt efter att de utdockat från rymdstationen. Anledningen till detta vara att personalen på marken behövde en extra dag för att inspektera fotografierna från de sista inspektionen av värmeskyddspanelerna. Detta då den fullstädiga inspektionen inte skedde förrän efter utdockningen på grund av att Discovery inte hade sensorbommen med sig upp.

Äldre nyheter >>>

Uppdragsinformation
Besättningen från vänster; Gregory E. Chamitoff, Michael E. Fossum, Kenneth T. Ham, Mark E. Kelly, Karen L. Nyberg, Ronald J. Garan och Akihiko Hoshide.
Besättningen från vänster; Gregory E. Chamitoff, Michael E. Fossum, Kenneth T. Ham, Mark E. Kelly, Karen L. Nyberg, Ronald J. Garan och Akihiko Hoshide.
Foto: NASA.

Huvuduppgiften för besättningen ombord på Discovery STS-124, som är det tredje rymdfärjeuppdraget år 2008, är leveransen och installationen av huvudmodulen till den japanska forskningsmodulen Kibo. Under det föregående uppdraget, Endeavour STS-123, kommer förrådsmodulen till Kibo att levereras. Under STS-124 kommer denna förrådsmodul att monteras permanent på huvudmodulen.

Discovery kommer även ha med sig den japanska robotarm som kommer ha Kibomodulen som bas. Kibo kommer dockas med Harmonimodulen under flygdag 4 och efter läcktester kommer luckan till modulen öppnas. Läs mer om Kibo >>>

Under uppdraget kommer det utföras tre stycken rymdpromenader. Förutom att förberedda Kibo och utföra visst monteringsarbete på modulen kommer rymdpromenadsastronauterna även byta ut en trasig tank på utsidan av ISS, montera ner och senare upp en trasig kamera samt koppla loss rymdfärjans sensorboom som varit fäst på utsidan av ISS sedan det förra rymdfärjeuppdraget - STS-123.

Rymdpromenaderna kommer utföras av Mike Fossum och Roland Garan. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

Då sensorbommen inte kommer finnas tillgänglig under de obligatoriska inspektionerna av rymdfärjan under flygdag 2 kommer besättningen endast att utföra en begränsad inspektion med hjälp av Discoverys robotarm. En fullständig inspektion, med sensorbommen, kommer sedan göras efter att Discovery utdockat från ISS. Anledningen till att Discovery inte har med sig sensorbommen är att den inte får plats på grund av Kibomodulens storlek.

Förutom att installera Kibo kommer besättningen vara delaktiga i ett antal experiment under det 14 dagar långa uppdraget. Bland annat kommer besättningen ta blodprover, urinprover och salivprover under och efter uppdraget för att studera hur immunförsvaret påverkas av vistelsen i rymden. Andra experiment inbegriper hur rymdfärjans motorer påverkas av miljön i den övre atmosfären och hur sömnen påverkas av kortare rymdvistelser. När det gäller motorerna kommer NASA använda ett teleskop på Hawaii för att studera rymdfärjans motorer när dessa utför tändningar i rymden.

Under uppdraget kommer även delar av långtidsbesättningen ombord att bytas ut. Han som kommer att få lämna ISS och åka hem ombord på Discovery är Garrett Reisman. I utbyte kommer Gregory Chamitoff, från Kanada, ta hans plats. Läs mer om besättningen >>>


STS-uppdrag
Föregående Efterföljande
Endeavour STS-123. Endeavour STS-126.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.