Discovery STS-124
Uppskjutning: Kockan 23:02 den 31 maj 2008.
Dockning: Klockan 20:03 den 2 juni..
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Klockan 13:42 den 11 juni.
Landning: Klockan 17:15 den 14 juni.

Längd: 14+1+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-104).
Uppdrag nr: 123.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
Kibo.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Discovery STS-124 | ISS 1J
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-06-09

Under STS-124s uppdrag utförde Mike Fossum och Ron Garan tre rymdpromenader.

Nya handskar
Inför STS-124 har NASA genomfört en viktig förändring av de handskar som Fossum och Garan kommer använda under rymdpromenaderna. Ändringen är ett resultat av att astronauter under tidigare uppdrag har haft problem med revor och liknande på handskarna. Det som skiljer Fossum och Garans huvudhandskar från tidigare handskar är att området vid tummen och pekfingret är försträckt med ett material som går under namnet "TurtleSkin". Materialet har sedan tidigare använts på andra ställen på handsken men den stora skillnaden är att nu har NASA använt en annan metod att väva materialet på vilket gör det fyra gånger mer tåligt än tidigare.

Enligt rapporter från Fossum och Garan ska de nya handskarna fungerat tillfredställande och troligtvis kommer förändringen införas permanent.

Rymdpromenad 1 - 3 juni 18:22 - 4 juni 00:57
Fossum och Garan

Discoverys sensorboom flyttas från ISS med hjälp av rymdstationens robotarm.
Discoverys sensorboom flyttas från ISS med hjälp av rymdstationens robotarm.
Foto: NASA TV.

Under den första rymdpromenaden hade Fossum och Garan tre huvuduppgifter att genomföra. Den första var att lossa rymdfärjans sensorboom från ISS och överlämna den till rymdstationens robotarm. Den andra var att förberedda Kibomodulen inför dockningen med ISS och den tredje var att inspektera samt testa rengöringstekniker på styrbords roteringssegment.

Början på rymdpromenaden blev 50 minuter försenad på grund av kommunikationsproblem mellan Fossum och markkontrollen. Efter att detta problem var ur världen kunde astronauterna ge sig ut på uppdragets första rymdpromenad. Innan astronauterna gav sig på huvuduppgifterna tog Fossum bort ett uppskjutningslås som hållit fast kameran på rymdfärjans robotarm. Anledningen till låset var att kameran inte skulle komma åt Kibomodulen av misstag.

Efter denna inledande uppgift förflyttade sig astronauterna till segmentdelen av ISS där sensorbommen var tillfälligt monterat på rymdstationen. Innan de lossade bommen från dess två fästen och tog bort skyddskåpan över bommens sensorverktyg greppade rymdstationens robotarm tag i bommen. När bommen var lösgjord från fästena och skyddskåpan var borta utförde astronauterna en inspektion av sensorerna för att säkerställa att det inte fanns några synliga skador på de känsliga instrumenten. När astronauterna hade kontrollerat instrumenten och inte funnit några skador fortsatte de med att koppla bort kraftförsörjningen från boomen. När detta var gjort återstod städning av arbetsstället och det var nu Karen Nybergs tur att ta över. Med hjälp av rymdstationens robotarm lämnade hon över sensorbommen till Discoverys robotarm.

Mike Fossum använder en skrapa för att se om det går att få bort metallspån inne i styrbords SARJ.
Mike Fossum använder en skrapa för att se om det går att få bort metallspån inne i styrbords SARJ.
Foto: NASA TV.

För nästa uppgift tog sig astronauterna ner till Discoverys lastutrymme och Kibomodulen. Väl där kopplade de bort Kibos kraftförsörjning som förberedelse inför förflyttningen av modulen senare under dag. Fossum och Garan tog även bort skyddspaneler vid Kibos dockningsring och över de två fönster som finns på modulen.

Den sista uppgiften under rymdpromenaden handlade om styrbords roteringssegment. Förutom att utföra en inspektion och montera tillbaka en av de enheter som kopplar ihop den yttre och inre roteringsringen genomförde Fossum även ett test av nya nyrengöringsmetoder. Enkelt förklarat använde han en skrapa för att skrapa loss de lösa metallflisor som finns. Förutom att få bort de metallflisor som fanns på det aktuella stället kunde Fossum utföra en inspektion av utrymmet under. Under denna inspektion fann han att metallen under hade märken och andra skador som skapade fördjupningar. Upptäckten av dessa ojämnheter fick mungiporna på många att åka ner då det kan innebära att något på själva roteringshjulet förorsakar det hela.

Efter den första rengöringen fortsatte Fossum och Garan att testa olika rengöringstekniker för att se vilken som fungerar bäst. Bland annat använde de specialfett för att se om metallflisorna fastnade bättre. För att maximera resultatet använde Fossum skrapan till att sprida ut fettet och sedan skrapa upp det. Enligt en första rapport vekar ytan renare efter att astronauterna använt fettet för att fånga upp metallflisorna. Fossum provade även olika vinklar och rörelser för att skrapa upp fettet. Allt som allt testade Fossum och Garan sju olika metoder för att rengöra styrbords roteringssegment.

Samtidigt som Fossum och Garan arbetare med styrbords roteringssegment lyftes Kibomodulen ut ur Discoverys lastutrymme och förflyttades till ISS där den dockades med Harmonimodulen.

Rymdpromenad 2 - 5 juni 17:04 - 6 juni 23:30
Fossum och Garan

Mike Fossum under den andra rymdpromenaden.
Mike Fossum under den andra rymdpromenaden.
Foto: NASA.

Även den andra rymdpromenaden bestod av tre huvuduppgifter. Den första var arbete med Kibomodulen. Den andra uppgiften handlade om att förberedda inför ett byte av en utvändig tank och sist arbetare Fossum och Garan med att plocka ner en kamera.

När det gäller Kibomodulen arbetare Fossum och Garan bland annat att ta bort skyddshöljet över dockningsporten som Kibos förrådsmodul ska docka med. De monterade även en av de två kameragrupperna på ena kortsidan av Kibo. Kamerorna kommer främst användas till att ha koll på den experimentplattform som kommer monteras under STS-127s uppdrag nästa år. De tog även bort skydd som skyddat olika delar av Kibo under uppskjutningsfasen. Bland annat togs låsskydden på Kibos robotarm bort.

Nästa uppgift var att förberedda inför utbytet av en kvävetank på utsidan av ISS som ingår i rymdstationens kylsystem. Den främsta uppgiften under denna del av rymdpromenaden var att montera fotstöd som gör det möjligt för Fossum att under den tredje rymdpromenaden lyfta ur den tank som ska bytas ut.

Den tredje och sista uppgiften under den andra rymdpromenaden var att montera ner en kamera på utsidan av ISS vars kraftenhet har slutat att fungera. Kameran fördes ombord på ISS och innan den tredje rymdpromenaden kommer en ny kraftenhet att installeras. Kameran kommer sedan att återmonteras under den tredje rymdpromenaden.

Astronauterna utförde även en inspektion av babords roteringssegment (SARJ). Till skillnad mot styrbords roteringssegment har babords dito hittills fungerat som planerat. Under inspektionen upptäcktes att en del av det fett som smörjer olika delar i segmentet hade läckt ut. Varför det har gjort det är i dagsläget okänt och en utredning kommer startas.

Rymdpromenad 3 - 8 juni 15:55 - 22:28
Fossum och Garan

Ron Garan ute på flygtur med kvävetanken.
Ron Garan ute på flygtur med kvävetanken.
Foto: NASA TV.

Den första uppgiften under den tredje rymdpromenaden var att byta ut den kvävetank som är monterad på segment P1. Utbytestanken satt på segment S1 vilket betydde att Garan fick sig en fin flygtur på rymdstationens robotarm när han ska förflytta utbytestanken till sitt nya ställe. Själva flygturen tog ungefär 10 minuter och under vilken Garan hade en fantastisk utsikt. Samma sak upprepades när den gamla tanken flyttas från segment P1 till segment S1.

När installationen av den nya tanken var klar begav sig Fossum och Garan bege till Kibomodulen för att ta bort de sista skydden som de inte kunde komma åt under tidigare rymdpromenader. De monterade även den skyddskrage som sitter mellan Kibo och dess förrådsmodul. Denna skyddskrage hindrar nedslag på denna känsliga yta.

Fossum genomförde även en inspektion av babords roteringssegment (SARJ). Han tog även prover av något som såg ut som metalldamm. Fossum medelade även att han såg något som troligen var fett som hade läckt från Trundle Bearing Assembly (TBA).

Tillsammans återmonterade astronauterna även den kameragrupp som de monterade ner under den andra rymdpromenaden.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.