Atlantis STS-132 | ULF4
Uppskjutning: Klockan 20:20.09 den 14 maj 2010.
Dockning: Klockan 16:27 den 16 maj 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 17:22 den 23 maj 2010.
Landning: Klockan 14:48 den 26 maj 2010..
Längd: 12+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 132.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Atlantis STS-132 | ISS ULF4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-05-22

Under STS-132s besök vid rymdstationen är det tre rymdpromenader inplanerade. Rymdpromenaderna kommer utföras av Garrett E. Reisman, Michael T. Good och Stephen G. Bowen.

Rymdpromenad 1 -13:54 - 21:19 den 17 maj.
Reisman (EV1) och Bowen (EV2)

Reisman
Reisman. Större bild >>>
Foto: NASA.
Under den första rymdpromenaden installerade Reisman och Bowen en KU-bandantennen (reserv), monterade en plattform för reservdelar på robotarmen Dextre samt lösgjorde bultar på batterierna på solpanelssegment P6. Astronauterna genomförde även lite mindre kabelkopplingar mellan antennen och den boom som antennen sitter på.

Antennen monterades på fackelsegment Z1 och när Reisman förde plattformen med bland annat antennen och bommen till rätt läge flög han över rymdstationen och hade en hygglig utsikt. Väl framme skulle sedan antennen fästas med fyra bultar på bommen. Först försökte astronauterna skruva in bultarna med på förhand bestämt vridmoment men det visade sig att detta inte var tillräckligt utan att det blev ett glapp mellan bitarna. Efter diskussioner beslutade ansvariga att vridmomentet på skruvdragaren skulle ökas. Detta gjorde susen och antennen satt ordentligt fast på bommen. För att vara riktigt säkra fäste dock astronauterna ett par tillfälliga klämmar runt infästningen.

Problemen med fästningen av antennen, samt med en kabelinkoppling och en ofrivillig paus mitt i arbetet gjorde att rymdpromenaden drog något över tiden. I och med måndagens rymdpromenad är totala tiden för ISS-rymdpromenader över 900 timmar.

Rymdpromenad 2 - 12:38 - 19:47 den 19 maj.
Bowen (EV1) och Good (EV2)

Arbete med att byta ut batterierna.
Arbete med att byta ut batterierna.
Foto: NASA TV.
Den första uppgiften under andra rymdpromenaden var att få loss den ledning som hade fastnat på en instrumentplattform som håller kameror och andra instrument längst ut på sensorbommen. För att klara av denna uppgift var astronauterna tvungna att bege sig till ett fotstöd på mitten av fackelverkssegmenten där bommen väntade. Väl framme lirkade astronauterna loss ledningen utan större problem. Efter detta fästes ledningen upp med hjälp av buntband som i förväg hade gjorts i ordning för att underlätta arbetet. Hela operationen genomfördes planenligt och Bowen och Good kunde fortsätta till rymdpromenadens huvuduppgift.

Huvuduppgiften var att byta ut tre av sex batterier på solpanelssegment P6s b-sida, batterierna på a-sidan byttes ut under STS-127s besök vid rymdstationen. För att hålla koll på vilka batterier som är nya respektive gamla märktes dem nya batterierna med bokstäverna A till och med F medan dem gamla batterierna märktes med siffrorna ett till och med sex. Innan utbytet kunde börja ägnade Good och Bowen en timme åt att förberedda sin arbetsplats.

Astronauterna utförde utbytesarbetet så effektivt att ansvariga på markkontrollen beslutade att även det fjärde batteriet skulle bytas ut. Detta gör att astronauterna under den sista rymdpromenaden endast har två stycken batterier att byta ut.

När batteriutbytet var klart begav som Good och Bowen till den antenn som monterades under den första rymdpromenaden. Detta då det visat sig att det fanns ett mellanrum på en millimeter mellan fästpunkten på antennen och dito på antennbommen. Problemet var lätt åtgärdat med att astronauterna skruvade åt bultarna lite hårdare. Astronauterna tog sedan bort dem buntband som tillfälligt monteras för att säkerställa att antenn och boom satt ihop.

Rymdpromenad 3 - 12:27 - 19:13 den 21 maj.
Good (EV1) och Reisman (EV2)

Reisman under rymdpromenad 3.
Reisman under rymdpromenad 3.
Foto: NASA.
Efter en andra rymdpromenad som inte kan beskrivas som något annat än en succé hade ribban höjts inför den tredje och sista planerade rymdpromenaden. Good och Reisman hade dock fått lite hjälp då ett av batteribytena som var planerat till den tredje rymdpromenaden skedde under den andra rymdpromenaden. Efter att dessa två batterier, som hör hemma på solpanelssegment P6, hade byts ut utan problem var det dags för astronauterna att städa upp arbetsstället. Uppstädning är viktigt då det inte är bra att lämna något kvar på utsidan av ISS. Detta städningsarbetet tog ungefär en timme, vilket var 30 minuter längre än planerat. Astronauterna låg dock bra till tidsmässigt och kunde fortsätta rymdpromenaden.

Nästa uppgift var att bege sig till rymdfärjans lastutrymme och plocka med sig Power and Data Grapple Fixture. Astronauterna tog sedan ombord denna på rymdstationen där den kommer förses med extra grejer innan den monteras på utsidan av ISS under en rymdpromenad den 8 juli i år. När denna uppgift var slutförd utförde astronauterna förberedelsearbete inför kommande rymdpromenader.

I och med batteriutbytet har nu P6s sex nya friska batterier som kommer hålla i drygt tio år.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.