Endeavour STS-127 | ISS 2J/A
Uppskjutning: Klockan 00:03.10 den 16 juli 2009.
Dockning: Klockan 19:47 den 17 juli 2009.
Rymdpromenader: 5 st.
Utdockning: Klockan 19:26 den 28 juli 2009.
Landning: Klockan 19:48 den 31 juli 2009.

Längd: 16+0+2 dagar.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 127.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
Kibo.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
Twitter - Mark Polansky.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-127 | ISS 2J/A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-08-01

Endeavour landar på Kennedy Space Center den 31 juli 2009.
Endeavour landar på Kennedy Space Center den 31 juli 2009.
Foto: NASA.
Efter att vädret över Kennedy Space Center hindrat flera uppskjutningsförsök lyfte Endeavour STS-127 till slut på det sjätte försöket. Uppskjutningen ägde rum strax efter midnatt, svensk tid, natten till den 16 juli 2009. Förutom att mer isoleringsmaterial än normalt lossnade från den externa bränsletanken skedde uppskjutningen normalt. Händelsen fick dock NASA att senarelägga nästa rymdfärjeuppskjutning, Discovery STS-128, medan tekniker utförde en extra kontroll av Discoverys externa bränsletank.

Den troliga orsaken till att mer isoleringsmaterial än normalt lossnade var att bränsletanken har tankas och töms fler gånger än normalt.

Trots att mer isoleringsmaterial än normalt lossnade från den externa bränsletanken uppstod inga allvarliga skador på rymdfärjans värmeskyddspaneler. Detta gjorde att ansvariga inom NASA kunde godkänna Endeavour inför återinträdet efter att dem obligatoriska inspektionerna av värmeskyddspanelerna hade genomförts. Inspektionen skedde som brukligt under den andra flygdagen och dagen efter var det dags för dockningen mellan Endeavour och ISS.

Inflygningen och dockningen med rymdstationen skedde även den utan problem och strax före klockan åtta, svensk tid, på kvällen den 17 juli 2009 dockade Endeavour med rymdstationen. Efter att läcktester hade utförts öppnades luckorna mellan farkosterna och den sju personer starka besättningen ombord på Endeavour hälsades välkomna av den sex personer starka ISS-besättningen.

ISS fotograferad efter Endeavours utdockning.
ISS fotograferad efter Endeavours utdockning.
Foto: NASA.
Under den dockade perioden överfördes bland annat förnödenheter från Endeavour till ISS, en besättningsmedlem bytes ut och totalt fem rymdpromenader utfördes. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

Utdockningen från ISS skedde även den planenligt och klockan 19:26, svensk tid, den 28 juli 2009 lämnade Endeavour och hennes besättning ISS. Efter den obligatoriska rundflygningen av rymdstationen tände Endeavour sina styrmotorer för att avlägsna sig till ett säkert avstånd från ISS. Innan rymdfärjan lämnade ISS närhet helt utfördes en sista inspektion av värmeskyddspanelerna för att kontrollera att inga allvarliga skador hade uppstått i rymden.

Efter ett lyckat uppdrag landade Endeavour och hennes besättningen på Kennedy Space Center den 31 juli 2009. Landningen skedde på det första tillgängliga landningsförsöket och utan problem.

Äldre nyheter >>>

Uppdragsinformation
Besättningen. Främre raden Mark Polansky (höger) och Doug Hurley. Bakre raden från vänster; Dave Wolf, Christopher Cassidy, Canadian Space Agency's Julie Payette, Tom Marshburn och Tim Kopra.
Besättningen. Främre raden Mark Polansky (höger) och Doug Hurley. Bakre raden från vänster; Dave Wolf, Christopher Cassidy, Julie Payette, Tom Marshburn och Tim Kopra.
Foto: NASA.
Det tredje uppdraget år 2009 var Endeavour STS-127. Huvudsyftet med uppdraget var att leverera den sista delen av den japanska forskningsmodulen. Den del som levererades var den utvändiga experimentplattformen - (Exposed Facility (EF)). Plattformen kommer användas för utvändiga experimentrack. Med hjälp av robotarmen på den japanska Kibomodulen kommer astronauterna ombord kunna förflytta experiment från experimentplattformen till insidan av Kibo. Läs mer om Kibomodulen >>>

Även batterier på segment P6 bytas ut. Dem gamla batterierna togs med tillbaka till jorden. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

Förutom Kibos experimentplattform hade Endeavour ha med sig åtta olika större objekt i lastutrymmet. Bland annat en satellit vid namn AggieSat2. Det speciella med AggieSat2 är att den är utvecklad och byggd av studenter på University of Texas i Austin, Texas. I lastutrymmet fanns även fyra stycken satelliter ingående i Lonestar-projektet. Dessa satelliter kommer användas för att testa och utföra automatiska rendezvous och dockningar mellan satelliterna. Visa av satelliterna kommer även användas för att testa kommunikation och liknande.

Befälhavare för STS-127 var Mark Polansky som har erfarenhet at två tidigare rymdfärjeuppdrag. För de flesta svenskar är Polansky mest känd för att ha varit befälhavare under Christer Fuglesangs uppdrag i december 2006. Läs mer om besättningen >>>

I och med Endeavours uppdrag har över 500 personer varit i rymden. Den femhundrade personen att nå rymden var Cassidy. Mark Polansky var även den andra astronauten att twittra från rymden.

STS-uppdrag
Föregående Efterföljande
Atlantis STS-125. Discovery STS-128.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.