STS-121
Uppskjutning: Kl 20:37.55 den 4 juli 2006.
Dockning: Kl. 16:52 den 6 juli 2006..
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Kl. 12:08 den 15 juli 2006.
Landning: Kl. 15:14 den 17 juli 2006, KSC.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 115.
Fönster: 1 - 19 juli.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Tidsschema
- Länkar - -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Discovery STS-121 | ISS LF1.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information2006-07-22

Discoverys besättning efter landningen på Kennedy.
Discoverys besättning efter landningen på Kennedy.
Foto: NASA.

Mer läsning
Discovery STS-116.
ISS.

Videolänkar
Discoverys landning (NASA-video).

Som planerat utdockade Discovery från ISS strax efter tolv, svensk tid, på lördagen. Utdockningen genomfördes utan några som helst problem. Ett par timmar tidigare hade de två besättningarna tagit farväl av varandra och man hade stängt luckorna mellan de två farkosterna. Efter utdockningen genomförde Discovery två motortändningar för att komma bort från rymdstationen. Kvar ombord på ISS finns den trettonde besättningen bestående av Vinogradov Vladimirovich, Jeffrey Williams och Thomas Reiter.

Efter utdockningen följde två dagar av väntan och förberedelser inför landningen den 17 juli. Ungefär tre och en halv timme innan landningen stängdes Discoverys lastluckor. Detta följdes sedan av en motortändning en timme innan landning för att få Discovery att börja falla ur omloppsbanan. Även landningen genomfördes som planerat och skedde klockan 15:14.43, svensk tid, på landningsbana 15 på Kennedy Space center då Discovery och hennes besättning avslutade ett 13 dagar långt uppdrag till rymdstationen. Landningen skedde på Discoverys 202:e vrav runt jorden.

Det har inte förekommit några rapporter om problem under Discoverys landning eller under förberedelserna. När det gäller de hydrolikenheter som man trodde skulle kunna ställa till fungerade alla tre utan problem.

För visa ur besättningen var STS-121 deras sista uppdrag medan andra kommer att flyga om några år igen, för Discovery kommer det dock bara dröja till slutet av året innan det åter är dags att besöka ISS med STS-116 och dess besättning, som bland annat består av Christer Fuglesang.

2006-07-14

Efter en lyckad rymdpromenad under onsdagen hade Discoverys besättningen en ledig dag under torsdagen. För att inte besättningen skulle bli uttråkad gav markkontrollen i Houston de några tips på vad de kunde göra. Bland tipsen fanns att ha armbrytning med stationens och Discoverys robotarm, fylla en modul med vatten och ta en simtur samt att ha en liten kasttävling med sensorbommen. Inga av dessa aktiviteter var dock godkända från högre ort så besättningen ägna sig åt mer lunga aktiviteter.

Discoverys huvudmotorer fotograferade från ISS.
Discoverys huvudmotorer fotograferade från ISS.
Foto: NASA.

Onsdagens rymdpromenad genomfördes utan större problem och man genomförde alla planerade aktiviteter. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

Under fredagen kommer man att förberedda för utdockningen på lördag med att bland annat förra över det sista mellan Leonardo och ISS samt att packa under saker ombord på Discovery. När detta är gjort kommer man att utdocka Leonardo och installera denna i Discoverys lastutrymme.

Innan man utdockar kommer man också att inspektera undersidan av Discovery med hjälp av sensorboomen för att se om några skyddspaneler blivit skadade av nedslag under tiden man befunnit sig i rymden. Detta är första gången i rymdfärjeprogrammets historia som man gör en sådant här inspektion.

Inför morgondagens utdockning finns inga problem rapporterade och inför måndagens landnings finns två mindre problem rapporterade. Båda två handlar om de hydrolikenheter (APU) som man har ombord. Totalt har man tre stycken och dessa hjälper till vid start och landning. Vid landning ser de till att bland annat fälla landningsställen och ställa vingarna i rätt läge för att få en så bra bromsning som möjligt. Trots att man har tre stycken är det helt säkert att landa med enbart en.

Problemen man har fäller dels APU nr 1 och är att man är en läcka i denna som gör att trycket sjunker. Det andra problemet rör APU nr 3 och dess värmesystem. Inga är dessa problem är dock kritiska då man som sagt kan landa med enbart en fungerade APU. Man följer dock utvecklingen för att se om läget förändras.


2006-07-11

Inga allvarliga skador på Discoverys värmeskyddspaneler.
Inga allvarliga skador på Discoverys värmeskyddspaneler.
Foto: NASA TV.

Discoverys värmepaneler är nu officiellt godkända inför landningen den 17 juli. Beslutet togs efter att tekniker har gått igenom bilder och videofilmer tagna under uppskjutningen samt de data som man samlat in under inspektionerna i rymden. De frågetecken man haft tidigare är nu undanröjda och det finns i skrivande stund inga allvarliga skador på undersidan av Discovery, dess nos eller på vingarna.

Besättningen fick beskedet strax innan läggdags i söndags och tog emot med stor lättnad. Beskedet att inga allvarliga skador uppstod under uppskjutningen betyder också att nästa rymdfärjeuppdrag, Atlantis STS-115, ser ut att kunna lyfta den 28 augusti.

STS-121 är officiellt också den renaste uppskjutningen när det gäller isolering som lossnar från bränsletanken. Även genomgången av videofilmer från de två startraketerna visar att dessa uppförde sig som de skulle och att inget oplanerat skedde.

Under måndagen genomförde Michael E. Fossum och Piers J. Sellers den andra av tre planerade rymdpromenader. Under de nästan sju timmar promenaden pågick arbetare de två astronauterna på utsidan av ISS för att reparera en transportvagn. Läs mer om rymdpromenad två >>>

Aktivitetsschemat är uppdaterat med hänsyn till den tredje rymdpromenaden.

2006-07-09

Man har nu godkänt Discoverys nos och RCC-panelerna på vingarna inför landningen den 17 juli. Beslutet togs efter att tekniker har gått igenom de bilder, laseravsökning, filmer och annan data som togs under och efter Discoverys uppskjutning. Speciellt de högupplösta bilder som ISS-besättningen tog innan dockningen hjälpte till att röja bort de sista frågetecknen. Det som nu återstår att godkänna är en fyllningsmassabit på enda vingen som stucker ut och en liten skada nära ena cockpitfönstret. Med största sannolikhet kommer dessa två saker att bli godkända inför landningen under dagen.

När det gäller den fyllningsmassabit som stack ut vid nosen visade högupplösta bilder att den bara stack ut några millimeter och därför inte utgjorde något hot.

Med facit i hand är Discovery STS-121 den renaste uppskjutningen hittills i rymdfärjeprogrammet. Under de 115 uppskjutningar man genomfört har det aldrig tidigare ramlat av så lite isolering som under tisdagens uppskjutning.

Under lördagen genomförde man den första av tre planerade rymdpromenader. Rymdpromenaden, som varade i sex timmar och 31 minuter, genomfördes utan problem och som planerat. Läs mer om rymdpromenaden >>>

Söndagen kommer man ägna åt att flytta material från och till ISS, Discovery och Leonardo. På måndag är det sedan dags för den andra rymdpromenaden.

2006-07-08

Robinson tar bort en fyllningsmassabit under Discoverys uppdrag förra året.
Robinson tar bort en fyllningsmassabit under Discoverys uppdrag förra året.
Foto: NASA TV.

Länkar
NASA TV.

På fredagen bestämdes att förlänga Discoverys uppdrag med en dag. Denna förläning gör det möjligt att utföra en tredje rymdpromenad för att testa olika tekniker för att reparera rymdfärjan. Man för även mer tid till att lasta ut och in material till och från fraktmodulen Leonardo. Beslutet att förlänga uppdraget en dag togs efter att man sett att Discoverys bränsleceller hade tillräckligt med bränsle för att stödja en dags förlängning.

Under fredagen utförde man även inspektioner av visa delar på rymdfärjans undersida för att få en mer detaljrik bild av olika paneler. I dagsläget är det endast två RCC-paneler om en fyllningsmassabit som är kvar att undersöka. RCC-panelerna det handlar om är RCC-panel 5R och 9R, båda dessa sitter på höger vinge. Båda dessa blev träffade under uppskjutningen och man räknar med att det kan ta upp till en dag till innan man kan komma med ett beslut om huruvida dessa utgör ett hot. Troligen kommer man att godkänna panelerna och lämna de utan åtgärd.

När det gäller fyllningsmassabiten, som sitter mellan två paneler nära nosen på rymdfärjan, sticker denna ut några centimeter och man är orolig att detta kan leda till höjd värme under landningen. Även här kommer ett beslut idag eller i morgon om man ska bort denna under en av rymdpromenaderna. När det gäller alla andra paneler och andra frågetecken man haft är alla nu godkända och anses vara säkra.

Strax efter klockan 15:00 idag kommer Michael E. Fossum och Piers J. Sellers att utföra den första rymdpromenaden av tre. Under den ungefär sex timmar långa kommer man att testa om man kan använda rymdfärjans robotarm med påkopplad sensorarm som arbetsplatsform. Man kommer även att arbeta med en kabelklippare på ISS. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

2006-07-06

Discovery dockar med ISS.
Discovery dockar med ISS.
Foto: NASA.

För första gången på nästan ett år har ISS fått besök av en amerikanska rymdfärja. Rymdfärjan ifråga är Discovery och dockningen skedde klockan 16:52, svensk tid, på torsdagskvällen. Efter att dockningen hade bekräftas krockade de två farkosterna fast i varandra och läcktester utfördes. När dessa var avklarade och inga läckor hade rapporteras förbereddes öppnandet av luckorna mellan farkosterna. Den jetmotorn som man var orlig över tidigare fungerade som planerat under dockningen.

Luckorna öppnades klockan 18:30, svensk tid, och den sju man starka Discoverysbesättningen tog sig in i ISS och hälsades välkommen av besättningen ombord. Efter handskaningar och karmar genomfördes en säkerhetsgenomgång för Discoverys besättning innan man övergick till dagens uppgifter.

När Discovery befann sig ungefär 183 meter från ISS gjorde man en 360 graders sväng för att göra det möjligt för ISS-besättningen att ta högupplösta fotografier av rymdfärjans värmepaneler. För att fotografera värmepanelerna användes två styckena digitalkameror, en med 800 mm lins och med 400 mm lins. Dessa bilder kommer att skickas ner till jorden för genomgång.

När det gäller värmepanelerna har man hittills upptäckt mindre skador på dessa och man har även funnit att ett av mellanläggen har åkt ut en eller två centimeter. Ingen av skadorna är dock allvarliga och i dagsläget anser man inte att det föreligger någon fara för besättningen. Man räknar med att ha en mer detaljerad bild över läget under morgondagen.

Under timmarna fram till dess att besättningen går och lägger sig klockan 01:08, svensk tid, kommer man att förra över en hel del skar från Discovery till ISS. Bland annat kommer man att förra över de rymddräkter och verktyg man ska använda under de rymdpromenader man kommer att genomföra. Thomas Reiter kommer att flytta över sin specialgjorda insats till sin stol på Soyuzkapseln och således bli en del av ISS besättning 13 vid niotiden, svensk tid, på torsdagskvällen. Man har även lyft Discoverys sensorboom med hjälp av stationens robotarm för att installera denna på Discoverys robotarm.

Fredagens stora uppgift är att flytta över fraktmodulen Leonardo från Discoverys lastrum till dockningsporten på Unity. Denna operation är beräknad att börja klockan 11:48, svensk tid. Dockningen till Unity är beräknad att ske knappt en timme senare. Under morgondagen kommer man också att förflytta rymdstationens robotarm.

På lördags är det dags för den första rymdpromenaden. Planerad starttid är klockan 15:13, svensk tid, och den beräknas hålla på i sex och en halv timme. Läs mer om rymdpromenaderna >>>

Video
Dockningen (länk till NASA).
Besättningen ombord på ISS (länk till NASA).
Discovery vänder 360 grader (länk till NASA).

Bilder
Bilder från flygdag 3.

Äldre nyheter >>>

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.