STS-121
Uppskjutning: Kl 20:37.55 den 4 juli 2006.
Dockning: Kl. 16:52 den 6 juli 2006..
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Kl. 12:08 den 15 juli 2006.
Landning: Kl. 15:14 den 17 juli 2006, KSC.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 115.
Fönster: 1 - 19 juli.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
- Länkar - -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Discovery STS-121 | ISS LF1.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

2006-07-11

Nedan följer en sammanfattning om vad man kommer att göra under uppdraget.

Flygdag 1
Uppskjutning.
Öppning av lastrumsdörrarna.
Uppstartning av robotarmen.

Flygdag 2
Kontroll av robotarmen.
Kontroll av RCC-panelerna och värmesköldarna med hjälp av robotarmen och inspektionsarmen..
Kontroll av rymddräkterna.
Förberedelser inför dockningen.
Kontroll av system och verktyg som ska användas under dockningen.

Discovery STS-114 utdockar med ISS.
Discovery STS-114 utdockar med ISS.
Foto: NASA.

Flygdag 3
Rendezvous.
Dockning.
Öppning av luckorna mellan Discovery och ISS.
Officiellt välkommande.
Thomas Reiter överförs till ISS besättning 13.

Flygdag 4
Dockning av fraktmodulen Leonardo till ISS.
Påbörjande av överföring av material från Leonardo till ISS.
Förflyttning av stationens robotarm.

Flygdag 5
Rymdpromenad 1.
Överföring av material från Leonardo till ISS.

Flygdag 6
Överföring av material från Leonardo till ISS.
Presskonferens från ISS.

Flygdag 7
Rymdpromenad 2.
Överföring av material från Leonardo till ISS.
Förflyttning av ISS robotarm.

Flygdag 8
Överföring av material till och från Leonardo.
Ledig tid för båda besättningarna.

Flygdag 9
Rymdpromenad 3

Flygdag 10
Överföring av material till och från Leonardo.
Ledig tid för båda besättningarna.

Flygdag 11
Utdockning av Leonardo och förflyttning av dito till Discoverys lastrum.
Inspektion av Discoverys ena vinge.

Flygdag 12
Farvälsceremoni.
Stängning av luckorna.
Utdockning.
Inspektion av Discoverys andra vinge och nos.

Flygdag 13
Kontroll av systemen ombord.
Undanpackning av löst material ombord.
Landningsgenomgång.

Flygdag 14
Landningsförberedelser.
Stängning av lastluckorna.
Landning.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.