STS-121
Uppskjutning: Kl 20:37.55 den 4 juli 2006.
Dockning: Kl. 16:52 den 6 juli 2006..
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Kl. 12:08 den 15 juli 2006.
Landning: Kl. 15:14 den 17 juli 2006, KSC.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 115.
Fönster: 1 - 19 juli.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Tidsschema
- Länkar - -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Discovery STS-121 | ISS LF1.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2006-07-14

Under Discovery STS-121s besök vid rymdstationen kommer man att utföra totalt tre rymdpromenader på sex och en halv timme var. Alla tre rymdpromenader kommer att utföras av Michael E. Fossum och Piers J. Sellers.

Rymdpromenad 1 - 8 juli
Fossum och Sellers under lördagens rymdpromenad.
Fossum och Sellers under lördagens rymdpromenad.
Foto: NASA TV.

Lördagens rymdpromenad genomfördes med stor framgång. Den mesta av tiden gick till att testa om rymdfärjans robotarm med påkopplad sensorboom var stabil nog för att kunna användas som arbetsplattform. Tanken är att man ska kunna använda robotarmen med påkopplad sensorboom för att utföra reparationer på undersidan av rymdfärjan.

För att få data över hur stabil konstruktionen är lät man Fossum stå längst ut och utföra simulerande reparationer för att se hur mycket armen rörde sig och hur känslig den var för förflyttningar.

De första analyserna visar att det mycket väl går att använda robotarmen med påkopplad sensorboom. Man kom även fram till att visa saker var lättare att utföra än man trodde medan andra var svårare. För att få mer förståelse över det hela kommer tekniker nu gå igenom videoupptagningar och den data som man samlat in under rymdpromenaden.

Lördagens andra uppgift var att fixa till en kabelklippare som tillhör den mobila transportvagnen som finns på utsidan av ISS. Anledningen var att man inte vill riskera att en kabel klipps av utan att det är meningen. Även denna uppgift genomfördes utan problem och transportvagnen är nu förberedd inför den andra rymdpromenaden på måndag. Total tid för denna första rymdpromenad var sex timmar och 31 minuter.

Mike Fossum får hjälp av förflytta sig av stationens robotarm.
Mike Fossum får hjälp av förflytta sig av stationens robotarm.
Foto: NASA TV.

Länkar
Höjdpunkter från den andra rymdpromenaden (NASA video).

Rymdpromenad 2 - 10 juli
Den andra av tre planerade rymdpromenader genomfördes utan problem den 10 juli. Huvuduppgiften vara att byta ut en bunt kablar som tillhör transportvagnen på ISS. Denna vagn är till för att förflytta stationens robotarm på och har varit ur funktion sedan december. Men innan man påbörjade reparationsarbetet lyfte man en pumpmodul ur Discoverys lastutrymme och fäste denna på stationens robotarm. Robotarmen förde sedan pumpstationen till en extern lastplattform på ISS.

Under tiden detta skedde påbörjade Michael E. Fossum och Piers J. Sellers arbetet med att byta ut och reparera transportvagnen. Då NASA av säkerhetsskäl kräver att det ska finnas dubbla system med strömkablar, datakablar, signalkablar och videokablar på vagnen har man inte kunnat använda denna sedan december då man bara haft en fungerande kabelstråk (Trailing Umbilcal System - TUS).

Arbetet med att byta ut den icke fungerande TUSen genomfördes utan problem och när detta var gjort återvände Fossum och Sellers till ISS. Efter att man hade utfört tester för att se om transportvagnen fungerade som den skulle konstaterades att allt var som det skulle. ISS är nu redo för Atlantis STS-115s besök i augusti.

Rymdpromenaden varade i sex timmar och 47 minuter vilket gör att den totala tiden för de två första rymdpromenaderna är 14 timmar och 18 minuter.

Rymdpromenad 3 - 12 juli
På onsdagen genomförde och Michael E. Fossum och Piers J. Sellers den tredje och sista planerade rymdpromenaden. Under denna sista rymdpromenad under STS-121s besök testade man olika tekniker för att reparera skador på färjans värmeskydd. För att göra det så realistiskt som möjligt har man tagit värmeskyddspaneler som man sedan skadad på olika sätt.

Reparationerna gick som det såg ut bra, men om de håller vet man först när man landat på jorden och kommer att utsätta panelerna för olika påfrestningar för att klargöra om lagningen fungerar som den ska. Det enda mindre problemet man hade under rymdpromenaden var att ett verktyg slet sig och flyg iväg. Verktyget ska dock inte utgöra något hot för verken ISS eller Discovery. Total tid för rymdpromenad 3 är sju timmar och 11 minuter. Detta gör att total tid för alla tre rymdpromenader är 21 timmar och 29 minuter.

Video
Höjdpunkter från den tredje rymdproemnaden (videolänk till NASA).

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.