STS-121
Uppskjutning: Kl 20:37.55 den 4 juli 2006.
Dockning: Kl. 16:52 den 6 juli 2006..
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: Kl. 12:08 den 15 juli 2006.
Landning: Kl. 15:14 den 17 juli 2006, KSC.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 115.
Fönster: 1 - 19 juli.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Tidsschema
- Länkar - -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Discovery STS-121 | ISS LF1.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

Senaste nytt om STS-121 >>>

2006-07-05

På denna bild ses ett flertal föremål lossna från Discovery. Bilden är tagen kl. 20:40.48 den 4 juli.
Foto: NASA.

Under onsdagen har besättningen utfört inspektioner av båda vingarna och av noskornet med hjälp av den förlängda robotarmen och de sensorer som sitter på denna. Man har börjat ladda ner bilderna och hitta små vita märken på minst tre RCC-paneler (nr 6, 7 och 9). Det är dock förtidigt att dra några slutsatser om vad detta betyder. Man räknar med att det kommer ta mellan åtta - tio timmar att gå igenom RCC-bilderna en första gång.

Andra aktiviteter under dagen har varit att fälla ut dockningsringen på plats och montera och testa den kamera som kommer att hjälpa befälhavre Lindsey under själva dockningen. Man har även genomfört andra förberedelser inför dockningen och man ska även gå igenom de rymddräkter man har ombord för att se att allt är okej med dem.

På ISS har man gjort några sista små förberedelserna inför morgondagens dockning. Bland annat har man packat det sista som ska föras över till stationen och kontrollerat de tre kameror, två primära och en reserv, som man ska fotografera Discoverys undersida med innan dockningen.

När det gäller den jetmotor vars värmare inte ville fungera har man tänkt på att värma upp med hjälp av solvärme. Om man inte lyckas få upp temperaturen till minst 32 grader, som är den lägsta temperaturen för att motorn ska fungera, kommer man ta till reservplanen och köra på de övriga fem jetmotorerna.

Föremålen som föll av bränsletanken vidd uppskjutningen innebär, enligt den första analysen, ingen fara för Discovery. Dock kommer man att detaljstudera fotografier för att slutgiltigt avgöra att det inte rör som om något allvarligt. Men då alla föremål lossnade efter 145 sekunder, som är tiden man anser att den farliga fasen är slut, och storleken på föremålen gör att man inte är överdrivet orolig. Det föremål som besättningen såg lämna bränsletanken visade sig vara is och utgjorde ingen fara för verken besättningen eller Discovery.

En mer ovanlig och ofarlig åverkan på Discovery som man funnit är fågelavföring på RCC-panel 18 och 19. Första gången man såg detta var för ungefär tre veckor sedan. Då man inte har ansett det hela som en säkerhetisk har man låtit det sitta kvar och det kommer det med största sannolikhet göra tills man träder in i atmosfären igen och värmen bränner bort det.

2006-07-04| 23:10


Discovery på väg mot rymden. Mer bilder >>
Foto: NASA.

De första analyserna av bilderna som togs under uppskjutningen visar att föremål lossnar från bränsletanken vid två tillfällen. Första gången det sker är ungefär 2 minuter och 50 sekunder efter uppskjutningen och då är det 4 - 5 föremål som lossnar. Andra gången det sker är efter 4 minuter och 45 sekunder och då är det ett föremål från mitten av tanken som lossnar. Exakt vad det är som lossnar vet man inte, men det kan vara isolering, is eller något annat skydd. Det positiva är att det hela sker efter 145 sekunder då man anser att risken för skador på rymdfärjan är väldigt liten.

Att isolering eller is lossnar är inget ovanligt och något som man väntade sig. Att man lyckades få det hela på film gör att man har möjlighet att lära sig mer om hur isolering och is uppför sig under uppskjutningen.

Det kommer även rapporter från besättningen av ett föremål, troligen is eller isolering, på ungefär två meter lång och ungefär 3 meter bredd lossnade från bränsletanken efter att denna hade separerat från Discovery. Föremålet var väldigt platt och träffade inte rymdfärjan och flyg iväg. Man hoppas få reda på mer när man laddad ner bilder tagna av besättningen och gått igenom dessa.

Strax för klockan halvelva öppnade man de två lastluckorna utan problem. Besättningen har även fått klartecken att påbörja arbetet ombord. Under morgondagen kommer man påbörja inspektionen av rymdfärjans värmeskydd.

Video
Uppskjutningen (länk till NASA).
Uppskjutningen sedd från bränsletanken (länk till NASA).
Startraketerna separerar (länk till NASA).

Bilder
Bilder från uppskjutningen och förberedelserna.

2006-07-04| 22:00

Bara sekunder kvar innan bränsletanken kopplas bort.
Bara sekunder kvar innan bränsletanken kopplas bort. Mer bilder >>
Foto: NASA TV.

För över en timme sedan lyfte Discovery STS-121 på det hundrafemtonde rymdfärjeuppdraget. Uppskjutningen ägderum klockan 20:37.55, svensk tid, och genomfördes utan några rapporterade missöden. Efter lite mer än två minuter hade de två startraketerna gjort sitt jobb och kopplades loss från bränsletanken. Startrakterna landade sedan s om planerat i Atlanten och är på väg att bli upplockade av bärgningsfartyg.

Efter åtta minuter hade bränsletanken gjort sitt jobb och blev bortkopplad från Discovery för att sedan brinna upp i jordens atmosfär. Några sekunder innan man kopplade bort bränsletanken stängde man av de tre huvudmotorerna, som hade gjort sitt jobb och tagit Discovery till omloppsbana.

38 minuter efter uppskjutningen tändes Discoverys banändringsmotorer som planerat för att ta Discovery till en högre och bättre bana inför dockningen med ISS på torsdag klockan 16:52, svensk tid. Tändningen av de två motorerna varade i 62 sekunder och rapporterades ha genomförts utan problem. Discoverys aktuella bana är 230 x 156 kilometer.

Under de kommande timmarna kommer besättningen ombord på Discovery att gå igenom systemen ombord och förberedda Discovery inför klättringen till rätt banhöjd för att docka med ISS. Strax före klockan halv elva räknar man med att öppna Discoverys två lastluckor.

Det är ännu inte taget något beslut om man ska förlänga uppdraget med en dag eller inte. Dock talat allt för detta då man fyllde på Discoverys bränsleceller igår och detta borde under alla normala omständigheter betyda att man har tillräckligt med elkraft ombord för att kunna stanna en dag till utöver de två extra väderdagar man har. Om man beslutar att förlänga uppdraget kommer man att genomföra en tredje rymdpromenad.

Bilder från uppskjutningen >>>

2006-07-04| 21:00

Discovery lyfter!
Discovery lyfter!
Foto: NASA TV.

20 minuter efter uppskjutningen ser alltting bra ut och Discovery har haft en lyckad klättring till omloppsbana. Om ungefär en timme kommer man att öppna lastluckorna och om ungefär 13 minuter kommer man att höja banan.

Mer bilder och information under kvällen.

2006-07-04| 20:40

Discovery är på väg! Efter två inställda försök och en vilodag lyfte Discovery från startplatta 39B på tisdagskvällen. Uppskjutningen genomfördes utan problem och så här några minuter in i uppdraget ser allt bra ut. Även nedräkningen genomfördes utan större problem och man kan nog lugnt säga att NASA hade den största raketen denna USAs nationaldag.

Under denna första flygdag kommer man att öppna lastluckorna och kontrollera alla system ombord. Man kommer även att fotografera bränsletanken för att sedan ladda ner dessa bilder till markkontrollen i Houston. Om allt går som planerat kommer besättningen att gå och lägga sig om ungefär sju timmar.

Uppskjutningen ägde rum klockan 20:37.55, svensk tid.

Mer information och bilder inom kort.


2006-07-04| 20:30

Mindre än nio minuter kvar.
Mindre än nio minuter kvar.
Foto: NASA TV.

När det bara återstår minuter innan Discovery ska lyfta är alla system och kriterier på "grönt". Med andra ord finns det inget som i skrivande stund det inget som ser ut att hindra en uppskjutning klockan 20:37.55, svensk tid. Under de nio sista minutrarna kommer datorerna på Kennedy kontrollera 1 000 kontrollpunkter.

De tre huvudmotorerna kommer att startas 6,6 sekunder innan start, detta för att ge motorerna tid att komma upp i full dragkraft. Det ger även nödvändig tid för rymdfärjan att "vika" sig tillbaka efter att starten av motorerna har tryckt hela paketet framåt.

Det finns en möjlighet att man kommer ha ett uppehåll i nedräkningen till vid T - 31 sekunder. Detta då temperaturen på syret är lite högre än önskat. För att eventuellt sänka temperaturen kommer man stoppa nedräkningen i cirka 60 sekunder. Defensivt beslut om detta kommer att tas vid tidpunkten för uppehållet.

2006-07-04| 19:33

Nedräkningen har nu gått ur det 10 minuter långa planerade stoppet vid T - 20 minuter. Förberedelserna fortsätter att gå enligt planerna. Vädret visar sig också från sin bästa sida och i skrivande stund är allt klart inför uppskjutningen. Det enda som oroar är risken för kraftiga vindar och eventuella regnskurar som kan driva in över området.

All personal, förutom personalen, har lämnat startplatta 39B och luckan tills Discovery är stängt och rymdfärjan är trycksatt. Man har även utfört läck - och trycktester som visade att allt är som det ska.

Under det 10 minuter långa stoppet kontrollerade man att allt var bra på de transatlantiska landningsplatserna och att fartygen som ska ta hand om startraketerna var på plats och enligt rapporterna är allt enligt planerna.

2006-07-04| 18:45

Luckan är stängd.
Luckan är stängd.
Foto: NASA TV.

Strax innan klockan halvsju stängdes luckan till Discovery och besättningen blev lämnade ensamma. Personalen som hjälpte besättningen ombord håller som bäst på med att göra de sista förberedelserna innan man lämnar starplattan och Discovery. Om allt går som planerat kommer ingen, förutom besättningen, att befinna sig i närheten av Discovery när personalen som är där nu åkt därifrån.

När det gäller övriga förberedelser fortskrider allt enligt planerna och kommunikationstestet mellan Discovery och markkontrollen avslutades för en stund sedan utan några problem rapporterade.

Nedräkningen kommer nu att fortsätta till T - 20 minuter då man kommer att ta ett ungefär 10 minuter långt uppehåll för att försäkra sig om att alla system är klara inför uppskjutningen. Efter detta kommer klockan ticka på i 11 minuter till och då kommer man ha ett 40 minuter långt uppehöll. För att återuppta nedräkningen efter detta uppehåll krävs att alla uppskjutningskriterier är "go".

2006-07-04| 17:55

Alla sju astronauter är ombord.
Alla sju astronauter är ombord.
Foto: NASA TV.

Mer läsning:
STS-121s besättning.

Förberedelserna inför kvällens uppskjutning framskrider enligt schemat. Tidigare under dagen har man fyllt den externa bränsletanken med 2 miljoner liter flytande väte och flytande syre. Denna process påbörjades klockan 10:33, svensk tid, och avlöpte utan problem. Under de två timmar långa isinspektionen, av bland annat bränsletanken, fann man inget oroande. En positiv nyhet var att det inte fanns några tecken på isbildning på stället som man upptäckte sprickan på i söndags.

Alla sju besättningsmedlemmar är nu ombord efter att ha anlänt till startplatta 39B klockan 17:06, svensk tid. I skrivande stund pågår kommunikationstester med alla astronauter, en uppgift man beräknar ska ta mellan 30 och 40 minuter till.

När det gäller vädret tyder prognoserna på en 20 procentig risk för att vädret hindrar en uppskjutning idag. Det som oroar är regnskurar och således även risken för moln. För onsdag och torsdag är man uppe i 60 procent risk för att vädret hindrar en uppskjutning.

2006-07-04| 05:40

Under natten till tisdagen, svensk tid, togs beslutet att sprickan som har uppstått på Discoverys bränsletank inte är något hot mot rymdfärjan och att förberedelserna inför uppskjutningen ikväll ska fortsätta. Beslutet togs efter att de ansvariga för STS-121 hade haft ett möte som började efter midnatt, svensk tid.

Enligt de senaste rapporterna ligger man bra till inför kvällens uppskjutning och tankningen av bränsletanken är beräknad att börja klockan 10:30, svensk tid. Tankningsprocessen är beräknad att ta ungefär tre timmar. Efter detta väntar en två timmar lång inspektion av bränsletanken, rymdfärjan och startraketerna för att bland annat leta efter farliga isbildningar.

Besättningen kommer att anlända till startplatta 39B vid halv sextiden för att påbörja ombordstigningen som beräknas ta mellan 40 - 60 minuter att slutföra.

Nedan följer starttider för de kommande dagarna.

Datum Öppnar Start Stänger
4 juli 20:32.26 20:37.55 20:41.49
5 juli 20:07.10 20:12.10 20:17.09
7 juli 19:18.55 19:23.55 19:28.55
8 juli 18:56.23 19:01.23 19:06.23

2006-07-03| 20:15


På denna bild syns sprickan tydligt.
Foto: NASA.

Troligen var det vatten som frusit till som gjorde så sprickan uppstod och en bit isolering lossnade. Vattnet tros kommer från det regn som föll igår efter att man valt att ställa in söndagens uppskjutning. Man har ännu inte tagit beslut om man behöver reparera skadan eller ej.

Under de närmaste timmarna kommer man att studera skadan mer noggrant och avgöra om de bilderna som togs är tillräckliga för ett avgörande. Ett beslut kommer att ta under ett möte som de ansvariga för STS-121 kommer att ha klockan 00:30, svensk tid.

Om man skulle besluta om att reparera skadan räknar man med minst en dags försening av förberedelse arbetet inför uppskjutning. Hur man i sådana fall skall gå till väga för att reparera skadan vet man i skrivande stund inte då man inte gjort denna typ av reparationer innan. En glad nyhet är dock att på just detta ställe finns det extra mycket isolering så det kan hända att den isolering som fortfarande finns kvar räcker.

2006-07-03

Efter gårdagens inställda uppskjutningsförsök jobbar NASA tekniker mot klockan för att få allt klart inför tisdagens försök. Om man inte hade nog att göra upptäcktes en spricka i bränsletankens isolering under gårdagens inspektion efter att man tömt tanken. Sprickan upptäcktes intill en konsoler som håller fast en bränsleledning för det flytande syret. Senare upptäcktes av en liten bit isolering på startplattan som man tror kan ha samband med sprickan.

Lisa Nowak lämnar Discovery efter söndagens inställda försök.
Lisa Nowak lämnar Discovery efter söndagens inställda uppskjutningsförsök.
Foto: NASA TV.

Än har man inte beslutat vad man ska göra, men om man har otur kan man behöva laga skadan och det betyder i sådant fall troligen att man inte kan lyfta på tisdag. Mer information väntas komma under kvällen.

När det gäller tisdagen visar väderprognoserna fortfarande på 40 procents risk för att vädret ska hindra en uppskjutning. Det man är mest oroliga för är vindar på låg altitud och moln samt åska. Med andra ord liknade som gällde under lördagen och söndagen. Om man inte kan lyfta på tisdag är nästa möjlighet onsdag och då visar väderprognoserna på en 60 procentig risk för att vädret hindar en uppskjutning. Torsdagen är en vilodag och det beror mest på att man börjar få brist på bränsle. I de bränsledepåerna man har på Kennedyområdet finns bränsle för tre försök. För varje inställt försök minskar bränslet och man hinner inte fylla på i samma takt.

För att kunna förlänga uppdraget en dag och med detta kunna utföra en extra rymdpromenad anser man att man måste lyfta under tisdagen eller onsdagen. Om man inte kommer att kunna lyfta på onsdag eller fredag måste man stå tillbaka extra länge för att kunna byta ut både vätet och syret i Discoverys bränsleceller.

2006-07-02| 19:20

När en timme och 15 minuter återstod i nedräkningen ställde dagens försök in.
När en timme och 15 minuter återstod i nedräkningen ställde dagens försök in.
Foto: NASA.


Dagens uppskjutning är inställd. Då man ansåg att vädret inte skulle tillåta en uppskjutning bestämde ansvariga att ställa i dagens uppskjutningsförsök. Bland annat var det regnskurar i området, likaså åska och sen var det moln som skulle ha hindrat en eventuell nödlandning.

Nästa uppskjutningsförsök kommer att göras på tisdag. Detta för att besättningen och all personal ska få vila en dag och återhämta sig. Man kommer även att börja arbetet med att tanka ut de 2 miljoner liter flytande väte och syre som finns ombord.

Vädret inför tisdagen ser betydligt bättre ut med en 40 procentig risk för att vädret hindar en uppskjutning. Uppskjutningstiden som gäller på tisdag - USAs nationaldag - är 20:37.52, svensk tid. Precis som idag har man en uppskjutningsfönster på 10 minuter.

Besättningen kommer nu att få hjälp av att spänna loss sig, lämna Discovery och återvända till sina bostadskvarter på Kennedy, detta kommer ta ungefär 20 minuter plus restiden från startplatta 39B. Innan de går och lägger sig ikväll kommer man att ha en genomgång för att gå igenom dagens händelser och dra lärdomar. Den sista att lämna Discovery kommer vara befälhavre Steve Lindsey.

Under de 48 timmar som återstår till tisdagens uppskjutningsförsök kommer man att tömma och återfylla Discoverys bränsleceller. Detta då det flytande vätet måste bytas ut efter fem dagar.

2006-07-02| 18:50

Befälhavare Steve Lindsey ombord på Discovery.
Befälhavare Steve Lindsey ombord på Discovery.
Foto: NASA TV.


Alla sju besättningsmedlemmar har gått ombord på Discovery och är eller håller på att bli fastspända. Under de kommande timmarna kommer man att utföra ett flertal kommunikationstest för att säkerställa att besättningen dels hör varandra och dels hur markkontrollen och vice varse. Efter detta kommer man att kontrollera de tekniska systemen ombord för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Under de sista nio minuterna innan uppskjutning kommer man att koppla in Discovery på sitt eget elsystem.

Vädret fortsätter att hindra en uppskjutning och för närvarande är det "no go" på flera punkter, bland annat risk för åska och moln dels över uppskjutningsområdet och dels över landningsbanan. Om man skulle få avbryta uppskjutningen i ett tidigt skede är planen att man ska vända och landa på Kennedy. Detta betyder att man måste ha klar sikt, vilket man inte har för närvarande. När det gäller de transatlantiska landningsplasterna är det grönt.

När det gäller den tekniska biten finns det inga problem rapporterade för närvarande.

2006-07-02| 17:45

Vid klockan 17:30 återupptogs nedräkningen igen inför uppskjutningen. Inspektionsteamet har slutfört sin inspektion utan att hitta något ovaligt. Inga nadta tekniska problem finns heller rapporterade.

AstroVanen på väg mot startplatta 39B.
AstroVanen på väg mot startplatta 39B.
Foto: NASA TV.


I skrivande stund är besättningen på väg mot startplatta 39B i AstroVanen. Innan dess har astronauter avnjutit en lunch för att sedan ta på sig sina start- och landningsdräkter. Resan till startplattan kommer att ta ungefär 25 minuter. Väl där kommer de att åka hiss upp till det så kallade "White room" och där ifrån kommer sedan alla astronauter gå ombord och bli fastspända i sina stolar.

Tidigare under eftermiddagen har åska och regn dragit över Kennedyområdet. Vädret just nu är halvklart med risk för åska och regn.

2006-07-02| 14:35

Strax innan klockan halv tre, svensk tid, var tankningsprocessen klar och två miljoner liter väte och syre hade tankas. Alla bränslesensorer i båda tankarna fungerar som de ska och inga andra tekniska problem finns heller rapporterade. Tankningen genomfördes utan några som helt problem. Inspektionsteamet har just anlänt till startplattan och ska snart påbörja sin två timmar långa inspektion av rymdfärjan, bränsletanken och startraketerna. Huvuduppgiften för teamet är att leta efter is som kan ha bildas under tankningsprocessen.

Förutom inspektionsteamet kommer även personalen som ska hjälpa besättningen ombord börja sitt förberdande arbete i det så kallade "White room".

När det gäller vädret visar det sig från sin sämre sida idag och hela Kennedyområdet är insvept i moln och man räknar med att det ska komma in regn över området om ungefär 30 minuter. För närvarande är vädret "no go" på grund av åska och moln. Risken för att vädret ska hindra en uppskjutning ikväll ligger kvar på 70 procent.

Nedräkningsklockan har stannat på T - 3 timmar, som planerat. nedräkningen kommer återupptas om ungefär tre timmar.

2006-07-02| 11:35


Discovery står redo inför kvällens uppskjutning.
Foto: NASA TV.


Länkar
NASA TV.

Efter gårdagens inställda försök på grund av risk för åsknedslag när man flög genom molnen är man tillbaka idag för ett nytt försök. Dagens väderprognos liknar gårdagens väldigt mycket med risk för åska och moln över och omkring Kennedyområdet. Då dagens uppskjutning sker ungefär 25 minuter tidigare än gårdagens kommer dagens förberedelser att ske lite tidigare än de gjorde under gårdagen. Prognoserna talar om en 70 procentig risk att man inte kommer kunna lyfta idag på grund av vädret. För måndag gäller 60 procent, tisdag 40 procent och onsdag 60 procent.

Dagens första aktivitet, att kyla ner bränsletanken började officiellt klockan 11:28, svensk tid, och när detta är klart kommer man att påbörja tankningen av det flytande syret och vätet. Detta beräknas ta tre timmar. För närvarade finns inga tekniska problem eller hinder rapporterande.

Discoverys besättning har blivit väck och ska snart få dagens första genomgång inför uppskjutningen. Enligt planerna kommer besättningen anlända till startplatta 39B omkring klockan sex ikväll. Precis som igår är uppskjutningsfönstret 10 minuter långt.

2006-07-01| 21:45

Dagens uppskjutning fick ställas in på grund av vädret över Kennedyområdet. Det som fällde avgörandet var dels moln, som hindrar en nödlandning, och dels risk för åsknedslag under uppskjutningen och klättringen till omloppsbana.

Discovery och dess besättning får vänta till imorgon.
Discovery och dess besättning får vänta till imorgon.
Foto: NASA TV.


Nästa försök kommer att göras imorgon kväll och då är det 21:26.07, svensk tid, som gäller. Uppskjutningsfönstret öppnar fem minuter innan och stänger fem minuter efter detta klockslag. Väderutsikterna inför morgondagen ger 60 procents risk för att vädret hindrar en uppskjutning. Precis som idag är det främst åska och moln över Kennedyområdet som kan ställa till det.

Besättningen kommer nu att få hjälp med att spänna loss sig och lämna Discovery. Innan de går och lägger sig kommer de få en genomgång om vad som hänt under dagen och om morgondagen.

När besättningen har lämnat Discovery kommer man börja att tanka ut det flytande väte och syre som bränsletanken är tankat med.

2006-07-01| 20:50

Beslutet är taget att lyfta trots att en av motorerna som man använder för att ändra banan i rymden inte fungerar. Beslutet togs efter att man ansett att Discovery kan utföra banändringar med de fem resterande motorerna.

Det enda som i skrivande stund talar emot en uppskjutning är vädret. För närvarande är det "no go" och prognosen talar för 60 procents risk för att vädret ska hindra en start. Om man tittar på morgondagen så är det också 60 procent risk för att vädret hindrar en start och på måndag är det 70 procents risk.

Luckan till Discovery stängdes strax efter klockan åtta och för en stund sen bekräftades att luckan var ordentligt stängd.

Uppskjutningen är beräknad till 21:48:41, svensk tid.

2006-07-01| 19:30

Här syns bland annat T. Reiter (förgrunden) ombord på Discovery.
Här syns bland annat T. Reiter (förgrunden) ombord på Discovery.
Foto: NASA TV.


Alla sju besättningsmedlemmar är nu ombord på Discovery och deltar i de sista förberedelserna inför start. Bland annat kommer man att genomföra ett kommunikationstest mellan markkontrollen och alla besättningsmedlemmar. Till detta kommer ett antal kontroller av viktiga system ombord som används under uppskjutningen. Luckan till Discovery är planerad att stängas klockan 19:43, svensk tid.

Ombordstigningen genomfördes som planerat och för närvarande följer man tidplanen för en uppskjutning strax innan klockan 21:49, svensk tid. Exakt starttid kommer att bestämmas ungefär 90 minuter innan start med hänsyn tagen till hur man ligger till i förberedelserna.

Vädret är fortfarande "no go" på grund av moln och åska i närområdet. Det viktiga är dock inte hur vädret är nu utan klockan 21:49 ikväll. För närvarande går det fram och tillbaka mellan "go" och "no go". När det gäller den tekniska biten finns det för närvarande inga problem, bortsett från jetmotorn som inte fungerar.

2006-07-01| 18:55

I skrivande stund är det "no go" på grund av moln och en del åska i området. Som Astrowebb skrivit om tidigare får det inte finnas åska inom en radie på 20 sjömil från startplattan. För några minuter sen lyfte ett specialutrustat plan från Kennedy som ska hjälpa till att ha koll på vädret. Ombord finns astronauten M. Blomberg som kommer observera vädret visuellt.

Stephanie Wilson, Mark Kelly, Thomas Reiter och Steve Lindsey är ombord och är eller hålla på att bli fastspända.

2006-07-01| 18:25

White room. Luckan i bakgrunden leder till Discovery
White room. Luckan i bakgrunden leder till Discovery.
Foto: NASA TV.


Besättningen har nu tagit hissen upp och ska snart börja gå ombord på Discovery. Detta beräknas ta 40 - 50 minuter innan alla är ombord och fastspända. När Astrovanen kom fram till Discovery tog besättningen några minuter på sig att gå runt och titta på Discovery från marknivå innan man tog hissen upp.

Vädret är tillbaka till "go"-status och inga moln syns i skrivande stund över Kennedyområdet. troligen kommer det att pendla mellan "no go" och "go" under gela eftermiddagen då moln kommer och går.

2006-07-01| 18:10

Den sju personer starka besättningen är på väg mot startplattan och kommer att anlända inom kort. Man passerade just VAB och presscentret. Samtidigt har det kommit en väderprognos som varnar för moln och att moln är på väg och med de risk för åska. Summeringen blir att för tillfället är uppskjutningen "no go" på grund av vädret.

Nedräkningen återupptogs som planerat klockan 17:53 och än så länge finns inga problem rapporterade från det inspektionsteam som har kontrollerat rymdfärjan och bränsletanken.

2006-07-01| 17:10

Den första rapporten från inspektionsteamet visar på att allt står bra till och att framförallt ingen farlig is har bildas. Med hjälp av ir-kameror går man igenom utsidan på bränsletanken för att hitta eventuella farliga isbildningar.

När det gäller L5L-motorn, en av flera motorer som används i rymden för att justera banan, står det nu klar att den inte fungerar och att man inte hinner laga den innan kvällens uppskjutning. Dock kan Discovery klara sig utan denna motor så teknikerna diskuterar i skrivande stund om man ska lyfta eller om man ska laga motorn. Inga andra tekniska problem finns rapporterade och nedräkningen är planerad att återupptas om cirka 40 minuter.

När det gäller besättningen håller alla sju astronauter just nu på att klä på sig sina start - och landningsdräkter. När detta är klar kommer man påbörja den 25 minuter långa färden till startplatta 39B.

2006-07-01| 15:55

Discovery står redo.
Discovery står redo.
Foto: NASA.


Klockan 14:53, svensk tid, avslutades tankningen av syre och väte till den stora externa bränsletanken. Totalt rör det sig om nästan två miljoner liter flytande väte och syre som under några timmar har tankas in i den väldiga tanken.

Sedan någon timme tillbaka befinner man sig i ett tre timmar långt planerat stopp i nedräkningen. Under denna tid pågår bland annat en två timmar lång inspektion av startplattan, rymdfärjan, bränsletanken och startraketerna. Om allt går som planerat kommer nedräkningen att återupptas runt tio i sex, svensk tid.

Förutom inspektionsteamet har även personalen som ska hjälpa besättningen ombord anlänt till det så kallade "White Room" längst ut på den arm som används för att ta sig ombord på Discovery. Under de kommande timmarna kommer dessa personer görs de sista förberedelserna innan besättningen anländer.

I skrivande stund ser vädret bra och just nu tillåter vädret en start. Förhoppningsvis kommer åskan att vänta med att komma in över Kennedyområdet tills efter uppskjutningen. När det gäller den tekniska biten har man ett mindre problem med en värmare på en av motorerna, men man räknar med att detta inte ska påverka uppskjutningen. När det gäller bränslesensorerna fungerar alla fyra som de ska.

2006-07-01| 12:25

Discovery står redo.
Discovery står redo.
Foto: NASA.

Mer läsning
Discovery STS-114.

Länkar
NASA TV.

Vid tolvtiden, svensk tid, påbörjades tankningen av Discoverys externa bränsletank. Tankningen pågår i skrivande stund och går enligt planerna. Några timmar tidigare svängde man bort det servicetorn som har omringat Discovery.

Inga tekniska problem finns rapporterade och Discovery, bränsletanken och startraketerna uppges vara i bra form inför kvällens uppskjutning. Det enda man är lite orliga för är om man kommer ha samma problem med bränslesensorerna som under uppskjutning av STS-114. Under STS-114s uppskjutning lyfte man med bara tre av fyra sensorer. Sensorerna ser till att om bränslenivå blir för låg så stängs motorerna av. Inför dagens uppskjutning har man bestämt att alla fyra sensorer måste fungera annars lyfter man inte. Enda undantaget är om en sensor inte fungerar under vis omständigheter.

Det största hotet mot en uppskjutning är dock vädret och specifikt risken för åska och kraftiga regnbyar. Att det komma in ett åskväder under dagen är säkert frågan är bara om det kommer innan, under eller efter uppskjutning. Risken för att man får ställa in dagens försök på grund av vädret är 40 procent. I morgon är man åter uppe i 60 procent. Läs en sammanfattning av väderprognosen >>>

NASA TV sänder under stora delar av dagen och klockan 16:00, svensk tid, börjar den officiella sändningen. Uppskjutningen är i skrivande stund satt till 21:49, svensk tid.

2006-06-30

Nedräkningen är i full gång.
Nedräkningen är i full gång. Foto är taget inför STS-114s uppskjutning.
Foto: NASA.

Mer läsning
Discovery STS-114.
Atlantis STS-115.
Discovery STS-116.
ISS.

Förberedelserna inför lördagens uppskjutning fortgår enligt planeringen. Under fredagen kommer man bland annat kontrollera alla system ombord på rymdfärjan. Vid sjutiden på torsdagskvällen var det meningen att man skulle ha börjat fylla på bränslecellerna ombord, men på grund av åska och riska för åska har man fått flytta fram detta på obestämd tid. Om man har otur kan det dröja till in på natten, lokal tid, innan åskan har dragit vidare. Dock ser man inte detta som något större problem i dagsläget.

Ombord på ISS har besättningen under dagen genomfört de sista förberedelserna inför Discovery STS-121s besök. Man har även slutfört manövern med att integrera progressfarkosten som anlände tidigare i veckan.

Vädret fortfarande ett orosmoment
Det som talar emot en uppskjutning på lördag är vädret. Fortfarande är det risk för åska och regnbyar över startområdet. Det som ser bra ut vädermässigt är att åskan troligen kommer dra norrut under lördagen. Det man är mest orolig för är att åskan på högre altitud ska komma inom den 20 sjömils säkerhetsradie man har omkring startplattan. När det gäller de transatlantiska landningsplatserna tyder prognoserna på att vädret kommer vara okej på ett av tre ställen och detta räcker enligt gällande säkerhetsregler.

När det gäller de inhemska landningsplatserna, Edwards, Kennedy och White Sands, är det bara Edwards som enligt prognoserna kommer vara okej. Kennedys landningsbana kommer ha samma förhållanden som startplattan och på White Sands verkar det bli ostadigt väder. Prognoserna för söndag och måndag talar om liknade väder på alla ställen som under lördagen.

En annan risk som man har tittat närmare på är fåglarna som finns på och omkring Kennedyområdet. Man har under tidigare färder krockat med fåglar, senast under STS-114, och det är särskilt känsligt under den första fasen av uppskjutningen då rymdfärjan håller låg fart. Om det skulle komma in en stor flock fåglar som utgör en risk för rymdfärjan kommer man att vänta med att lyfta.

Om något går fel
Om något skulle hända som gör att Discovery inte skulle kunna återvända till jorden kommer ISS att användas som en nödhamn. Med det förråd som finns ombord plus det man kommer att ta med sig upp räknar man med att kunna klara försörjningen för nio personer i över 80 dagar. Detta mer än tillräckligt för att man skulle kunna skicka upp Atlantis på ett räddningsuppdrag.

Regn kan ställa til det på lördag. Fotot är taget inför STS-111s uppskjutning.
Regn kan ställa til det på lördag. Fotot är taget inför STS-111s uppskjutning.
Foto: NASA.

Ett scenario som man dock inte har planerat skärskilt mycket för är vad man skulle göra om Atlantis inte skulle kunna lyfta på grund av säkerhetsskäl eller andra omständigheter. Om detta skulle inträffa är det enda alternativet man har att ta hem besättningen tre och tre med hjälp av tre stycken Soyuzkapslar, varav en finns dockad vid ISS i dagsläget. Detta skulle dock kräva att man tog fram en helt ny räddningsplan, med andra ord verkar det inte som att NASA har tänkt så mycket på detta scenario.

Om man skulle bli tvungna att använda Soyuzkapslar för att få hem besättningen är frågan vad man skulle föra med Discovery? För att ha den dockad vid ISS en längre tid är inget alternativ och om man utdockar den så har man 17 dagar på sig att göra något innan strömmen ombord tar slut och färjan börjar sväva okontrollerat i rymden.

Om detta scenario skulle uppstå har man i bara två alternativ att välja mellan. Det ena är att krascha Discovery i havet, detta alternativ förutsätter att skadorna är så allvarliga att det inte är någon idé att reparera Discovery. Det andra alternativet bygger på ett nytt system man har installerat ombord och som tillåter att man fjällstyr Discovery. Detta autolandningssystem gör det möjligt för markkontrollen att styra nödvändiga landningsfunktioner; såsom utfällning av landningsställ, flygrutt och utveckling av bromsskärmarna.

En autolandning skulle av säkerhetsskäl ske på Edwards då man har ett helt hav att "tappa" Discovery i om något skulle gå fel.

Ett annat scenario är om Discovery skulle lämna ISS, lämnat Thomas Reiter kvar ombord som planerat, och att man efter landningen skulle upptäcka brister som gjorde att man fick ett längre uppehåll i flygningarna. För Reiter är inbokad för att komma hem ombord på STS-116. Även har finns det dock lugnade svar. Även utan rymdfärje besök skulle en tremanabesättning kunna klara sig ombord på ISS till våren 2007. I annat fall har man alltid utbytet av Soyuzgarkosterna i oktober/september.

Krav på snabb återhämtning
En annan viktig faktor som kommer att sätta NASA på nya prov är att om allt går bra med STS-121 har man bara omkring 110 dagar på sig att förberedda Discovery inför sin nästa flygning - STS-116. Man har även Atlantis STS-115 som ligger ungefär åtta veckor in i framtiden. Att ha så kort tid mellan flygningarna kommer att ställa höga krav på personalen och att det inte uppstår några större missöden eller fel som måste rättas till.

2006-06-28

Discovery står redo på startplatta 39B.
Discovery står redo på startplatta 39B.
Foto: NASA.

På klockslaget 23:00, svensk tid, på onsdagen började den officiella nedräkningen inför lördagskvällens uppskjutning. I skrivande stund finns det inga problem rapporterade och enligt uppgift så följer man tidplanen. Under de kommande dygnen kommer man att gå igenom alla system som är inblandade under uppskjutningen och genomföra de sista förberedelserna. På fredag kommer man bland annat gå igenom systemet för markkommunikation mellan rymdfärjan och kontrollcentret.

När det gäller lördagen är den första stora och viktiga händelsen tankningen av den externa bränsletanken. Detta räknar man med att börja med klockan 12:00, svensk tid. Enligt de nuvarande väderprognoserna är det 10 procents risk att vädret kommer att hindra en tankning. Det som oroar mest är åska och stormar, som är vanligt i Florida den här tiden på året. Det är även stormväder och åska som i skrivande stund kan hindra en uppskjutning.

Om vi flyttar fram till uppskjutningen är det 60 procent risk för att vädret hindrar en start. Det som ser bra ut är att åskan och det dåliga vädret ser ut att dra norrut under lördagen vilket gör att Kennedyområdet ser ut att få bättre väder än man har nu. Dock finns det en uppenbar risk att det dåliga vädret norr utöver även kan ställa till det för Discovery STS-121. När det gäller de transatlantiska nödlandningsplatserna ser väderprognoserna rätt bra ut. Dock är brasklappen även där åskan. De inhemska landningsplatserna, Kalifornien och New Mexico, ser ut att bjuda på bra väder under lördagen.

Om man inte skulle kunna lyfta på lördagen har man till och med tisdagen på sig att lyfta innan vädret blir betydligt sämre från och med onsdagen och veckan ut, enligt nuvarande prognoser. För perioden söndag - lördag gäller samma utsikter gällande vädret som under lördagen.

Om man lyfter under lördag, söndag eller måndag kommer man ha tillräckligt mycket bränsle, syre och väte, i bränslecellerna ombord för att förlänga uppdraget med en dag och på detta sätt få tid till en tredje rymdpromenad under flygdag 9.

Besättningen på STS-121. Från vänster: Thomas Reiter, Michael E. Fossum, Piers J. Sellers, Steven W. Lindsey, Mark E. Kelly, Stephanie D. Wilson och Lisa M. Nowak.
Besättningen på STS-121. Från vänster: Thomas Reiter, Michael E. Fossum, Piers J. Sellers, Steven W. Lindsey, Mark E. Kelly, Stephanie D. Wilson och Lisa M. Nowak.
Foto: NASA.

Bränslecellerna kommer att fyllas på under torsdagen och efter detta har man fem dagar på sig att lyfta innan man måste fylla på vätet. Detta tar sin tid och innebär två dagars väntan innan man kan göra ett nytt försök. Syret i bränslecellerna håller sig i 12 dagar innan man måste fylla på mer.

Om man inte skulle komma iväg senast den 19 juli, som är sista dagen i detta uppskjutningsfönster, måste man vänta till den 28 augusti innan man kan försöka igen. Detta uppskjutningsfönster sträcker sig till och med den 14 september.

Besättningen som ska flyga ombord på STS-121 anlände till Kennedy Space Center under tisdagen. Läs mer om besättningen >>>

När det gäller de markkameror som kommer att användas för att dokumentera uppskjutningen har inga större ändringar gjorts sedan den senaste uppskjutningen förra året. Även övriga kameror är i stort sätt detsamma. Den stora skillnaden ligger i att man ändrat och tillfört en del kameror på startraketerna.

Förutom vetenskapliga experiment, reservdelar och dylik har man med sig utrustning i fraktmodulen Leonardo till syregeneratorutrustningen ombord som gör det möjligt att utöka ISS-besättningen till sex personer under en längre tid. Totalt har man med sig över 2 ton material i Leonardo, som är byggd i Italien.

2006-06-25

Artistbild över Discovery och ISS när dessa är dockade med varandra.
Artistbild över Discovery och ISS när dessa är dockade med varandra.
Bild: NASA.

Lördagen den 1 juli, och således den första dagen på Discoverys 19 dagar långa uppskjutningsfönster, ligger nu mindre än en vecka bort. Den offciella nedräkningen börjar på onsdag klockan 23:00, svensk tid. I veckan som har gått har den sju personer starka besättningen anlänt till Kennedy Space Center för att genomgå de sista testerna och förberedelserna inför uppskjutningen.

Under de sista 72 timmarna innan uppskjutningen pågår nedräkningen med ett flertal planerade stopp på mellan 10 minuter och 14 timmar. Den sista sker vid T - 9 minuter och varar i 40 minuter. Under denna tid görs de sista förberedelserna och man kollar av allt extra noga. När det sedan återstår 6,6 sekunder ges signal till att tända de tre huvudmotorerna. Anledningen till att det är just vid 6,6 sekunder är att det är tiden det tar att tända motorerna och för rymdfärjan att ställa sig upp vinkelrätt efter att tändningen av motorerna, som pressar hela paketet bakåt. När allt sedan står vinkelrätt sker uppskjutningen och uppdraget har börjat.

Efter ungefär två minuter har de två startraketerna gjort sitt och blir bortkopplade för att sedan plockas upp i Atlanten och återanvändas. Sex minuter senare har man nått rymden och vid detta läge kopplar man bort den externa bränsletanken. Denna faller sedan genom atmosfären och brinner upp.

Väl uppe i omloppsbana kommer man att öppna lastrumsluckorna, starta upp robotarmen och utföra kontroller av utrustningen ombord. Man kommer även att sända ner bilder och videoinspelningar av bränsletanken till markkontrollen. Läs mer om vad man kommer göra >>>

Nedan följer starttider för de första fem dagarna. Alla tider är svensk sommartid och möjliggör dockning flygdag tre. Den 1, 3 och 5 juli finns det även möjlighet att förlänga fönstret med ungefär fem minuter. Dock innebär detta att dockningen inte sker för än flygdag fyra. För varje dag mellan den 6 och 19 juli tidigareläggs uppskjutningsfönstret med ungefär 20 minuter varje dag.

Datum Öppnar Start Stänger
1 juli 21:43.29 21:48.39 21:53.39
2 juli 21:21.07 21:26.07 21:31.07
3 juli 20:55.25 21:00.25 21:05.24
4 juli 20:32.52 20:37.52 20:42.52
5 juli 20:07.10 20:12.10 20:17.09

2006-06-21

Två toppar inom NASA - Bryan O'Connor, säkerhetschef, och Chris Scolese, cheftekniker, röstade nej till att gå vidare med Discovery STS-121 innan man utfört ytligare ändringar på tanken. Båda två är oroliga för att is och skum kan lossna från bränsletanken under uppskjutningen och skada Discovery. Man anser att denna risk är tillräckligt stor för att förorda mer förändringar för att göra en säkrare tank.

Båda två skrev ner sina åsikter på de papper, Certificate of Flight Readiness, som alla ansvariga som är inblandade fick skriva på. De stryck även över den delen där det stod att man godkänner en uppskjutning. Dock vänder man sig inte emot NASAs chef, Mike Griffin, beslut att gå vidare med förberedelserna och uppskjutningen. Anledningen är att båda anser att man skulle kunna använda ISS som en säker "hamn" för besättningen om det skulle behövas.

2006-06-18

Snart dags igen.
Snart dags igen.
Foto: NASA.

NASAs ledning gav under lördagen klartecken för Discovery STS-121 att lyfta som planerat under julimånad. Beslutet togs efter ett två dagar långt möte där man diskuterade risker och andra hinder. Det aktuella uppskjutningsfönstret sträcker sig mellan den 1 och 19 juli och har ett startförsök varje dag.

Som alltid finns det risker och saker som kan inträffa, men man anser sig ha genomfört ett gediget förebyggande arbete för minimera riskerna. Man anser också att man kommer ha tillräcklig dokumentation, mest foto och video, från uppskjutningen för att upptäcka eventuella skador och andra otrevligheter.

2006-06-15

Discoverys besättning klädde på torsdagsmorgonen, lokal tid, på sig sina rymddräkter för ett sista genrep inför uppskjutningen av Discovery STS-121. Övningen pågick i tre timmar och slutar med ett simulerat fel och utrymning av besättningen.

Besättningen gav sig iväg mot startplatta 39B klockan 07:45 (13:45), lokal tid och en efter en halvtimmesfärd var man framme vid Discovery. Efter att ha åkt hiss upp till ingången klev astronauterna in, en efter en, och satte sig till rätta för att inleda dagens övning.

Den simulerade nedräkningen genomfördes planenligt och när det återstod sex sekunder till simulerad uppskjutning fick besättningen ett fellarm och utrymde Discovery som planerat. Utrymningen går till så att astronauterna sätter sig i en av tre korgar som sedan får den ner i säkerhet på marken. Under dagens övning åkte man aldrig ner med korgarna och det är för att undvika onödiga skador.

Under fredagen och lördagen kommer ansvariga personer för rymdfärjeprogrammet och Discovery STS-121 mötas för att diskutera om allt är klart inför uppskjutningen. Under detta möte kommer man att besluta om man ska satsa på en uppskjutning under juli eller ej.

2006-06-11

M. Fossum i full träning den 1 juni 2006.
M. Fossum i full träning den 1 juni 2006.
Foto: NASA.

Mer läsning
Discovery STS-114.

Discoverys bränsletank blev tidigare i veckan godkänd inför uppskjutningen av STS-121 i juli. Även de andra d är den största skillnaden att man tagit bort den så kallade PAL-rampen. Denna ramp skydde förut ett kabel- ocelar som ingår i systemet, till exempel startraketerna, har sedan tidigare fått grönt ljus.

Om man gör en snabb jämförelse mellan STS-121s bränsletank och den som användes under STS-114 uppdrag förra åreth rörstråk på utsidan av bränsletanken. Doch beslutade NASA att ta bort denna ramp för att minska ner på det isoleringsmaterial som skyddar delar av tanken. Anledningen var att trots upprepade försök att minska mängden isolering som lossnade vi uppskjutningen lossnade för stora mängder. Man har även totalt sju nya kameror, varav av en på bränsletanken och tre vardera på startraketerna.

Nu är det inte bara hårdvaran som förberedds inför uppskjutningen utan även besättningen finslipar och tränar in i det sista. Bland annat har man genomfört en fulltidsnedräkning där man går igenom alla steg som inför en riktig uppskjutning utom själva uppskjutningen. I denna övning var även alla annan personal som kommer att vara inblandad under uppskjutningen med. Det hela avlöpte utan problem och nu väntar alla bara på att uppskjutningsfönstret ska öppnas.

Officiellt öppnar uppskjutningsfönstret på lördagen den 1 juli. Det som talar emot en uppskjutning den 1 juli är att ljuset inte är det bästa ur fotograferingssynvinkel. För bästa fotograferingsljus gäller den 2 juli eller ännu hellre den 5 juli och framåt. Å andra sidan vill man lyfta i början av uppskjutningsfönstret för att ha maximalt med reservdagar. Fönstret sträcker sig till den 19 juli.

2006-05-20

Discovery är framme.
Discovery är framme.
Foto: NASA.

Discoverys färd från VAB (Vehicle Assembly Building) till startplattform 39B genomfördes utan större problem. Det enda som hindrade den 6,7 kilometer långa färden var ett överhettat kullager på transportplattformen. Detta är inget ovanligt och efter en kortare paus för att kyla ner det aktuella lagret kunde man fortsätta.

När klockan visade 02:40, svensk tid, anlände Discovery till startplattform 39B. Det hade då tagit transportplattformen nästan åtta timmar att färdas från VAB. Trettiofyra minuter efter ankomsten sänktes plattformen ner och Discovery stod still. Nu kommer hon inte att röra sig förrän uppskjutningen.

En första analys av omfattande vindtunneltest visar att förändringarna man gjort på Discoverys bränsletank har gjort skillnad. För som det ser ut efter den inledande analysen ör bränsletanken säker att flyga i juli. Inom tre veckor räknar man med att ha det slutgiltiga resultatet av vindtunneltesterna. Det är först då man med hundra procent vet att bränsletanken är tillräckligt säker för att flyga.

2006-05-19

Discovery lämnar VAB.
Discovery lämnar VAB inför STS-114s flygning.
Foto: NASA.

Klockan 18:45, svensk tid, på fredagseftermiddagen påbörjade Discovery den åtta och en halv timme långa färden från VAB (Vehicle Assembly Building) till startplatta 39B. Transporten sker med den för Apolloprogrammet specialbyggda transportplattan som rör sig framåt med en hastighet av cirka en kilometer i timmen. Vädret på Kennedy Space Center ska enligt uppgift vara bra och det ser ut att bli en lugn transport.

I veckan anlände också den lastmodul, Leonardo, som Discovery ska ta med sig till rymdstationen. Ombord på Leonardo finns bland annat förnödenheter såsom mat, syre, vatten och personliga tillhörigheter till besättningen ombord på ISS. Leonardo kommer att installeras i Discoverys lastutrymme under de närmaste veckorna, om allt går som planerat.

Om allt går som planerat kommer Discovery vara framme vid startplatta 39B klockan 03:00, svensk tid, natten till lördagen.

2006-05-14

Discovery på väg mot VAB..
Discovery på väg mot VAB.
Foto: NASA.

Strax efter klockan fem, svensk tid, på fredagseftermiddagen påbörjade Discovery sin färd från sin hangar till VAB (Vehicle Assembly Building). Resan tog ungefär en timme och henomfördes utan problem. Väl framme och inne i VAB lyftes Discovery upp vertikalt för att förbereddas inför fastmonteringen på bränsletanken och de två startraketerna.

Detta arbete kommer att pågå under den vecka som Discovery kommer att tillbringa i VAB innan det är dags för nästa förflyttning till startplatta 39B. Denna förflyttning är planerad till den 19 maj. Uppskjutningen kommer äga rum tidigaste den 1 juli klockan 21:49, svensk tid.

Den 16 maj kommer man att köra ut den last som Discovery kommer ha med sig till startplattan. I detta ingår bland annat fraktmodulen Leonardo.

2006-05-11

Torsdagens förflyttning av Discovery till Vehicle Assembly Building fick ställas in och nytt försök görs under fredagen. Det hela började med att man låg efter tidsschemat redan från början och när sedan lyftanordningen I VAB, som ska lyfta upp Discovery till vertikalt läge, slutade fungera ställde man in dagens försök. Nytt försök görs imorgon, fredag, klockan 14:00, svensk tid.

Problemet med lyftanordningen är att en skruv som håller ihop det hela fick av. Reparationen uppskattades ta runt tre timmar.

2006-05-10

Discovery under en tidigare förflyttning till VAB.
Discovery under en tidigare förflyttning till VAB.
Foto: NASA.

Om allt går som planerat kommer Discovery att påbörja sin resa till Vehicle Assembly Building redan under torsdagen. Detta är 24 timmar tidigare än man tidigare hade räknat med. Resan med den 76-hjuliga specialtransporten kommer att börja klockan 14:00, svensk tid.

Efter den korta färden kommer Discovery att göra sällskap med bränsletanken och startraketerna, som redan är stationerade i Vehicle Assembly Building. Väl där kommer man att montera rymdfärjan på bränsletanken och om allt går bra kommer man sedan att förflytta hela kolossen till startplatta 39B den 19 maj. Uppskjutningen är fortfarande satt till tidigaste den 1 juli.

Torsdagens förflyttning kommer att markera slutet på den 263 dagar långa vistelsen i hangaren sedan Discovery återkom till Kennedy Space Center i augusti förra året efter STS-114 och dess uppdrag till ISS.

2006-05-05

NASA har beslutat att inte utföra det planerade bränsletanketest den 1 juni. Det man ville få ut av testet var om bränslesensorerna i tanken fungerade. Som Astrowebb har skrivit om tidigare finns det fyra sensorer, som måste fungera i normalfallet, som är ett reservsystem för att se till att motorerna inte kör utan bränsle.

Under STS-114 hade man problem med en sensor, vilket gjorde att man ändrade reglerna så man bara behövde tre sensorer. Anledningen till dagens beslut är att man anser att det inte spelar någon roll när man upptäcker ett ev. fel, man kommer ändå inte kunna lyfta innan den 19 juli, om man upptäcker felaktigheter.

Dock kommer man att genomföra ett sensortest samma dag som man kommer lyfta och om detta är negativt kommer man inte att lyfta.

2006-05-02

Discovery i VAB inför uppskjutningen av STS-114 förra sommaren.
Discovery i VAB inför uppskjutningen av STS-114 förra sommaren.
Foto: NASA.

Nasa har beslutat att inte införa några mer större förändringar på den bränsletank som ska flyga med Discovery i sommar. Anledningen är att man inte anser sig ha tid att testa nya förändringar tillräckligt innan start och att dagens sammansättning är tillräckligt säker för att flyga. Arbetet med att förberedda Discoverys och dess bränsletank inför uppskjutningen har gått in i slutfasen.

Den förändring som varit på tal, men som ny stoppas, är en isfrostramp som finns på utsidan av bränsletanken. Denna ramp är täck med isoleringsskum som kan lossna under uppskjutningen och skada rymdfärjan. Totalt är det fyra av totalt 34 sådana ramper som man anser kan utgöra en fara för rymdfärjan. Sedan tidigare har man tagit bort den 11 meter långa PAL-ramp som har skyddat kablar och rör på utsidan av bränsletanken. Dock visade sig att den utvändiga installationen klarade de aerodynamiska påfrestningarna som uppstår i början av uppskjutningen utan detta extra skydd.

Om allt går som planerat kommer Discoverys att förflyttas till VAB (Vehicle Assembly Building) den 12 maj. Där kommer sedan Discovery fästas på bränsletanken som fraktas dit tidigare. Innan dess, den 4 maj, ska man dock besluta om man ska genomföra ett obligatoriskt tankningstest den 1 juni.

Utrullningen till startplattan är i skrivande stund satt till den 19 maj. Detta datum kan dock komma och ändras om hinder dyker upp på vägen. Det officiella uppskjutningsdatumet kommer att offentliggöras den 17 juni. Tidigaste möjliga uppskjutning är den 1 juli klockan 21:48, svensk tid. Landningen kommer i sådana fall ske den 13 juli klockan 17:29, svensk tid.

2006-04-17

Fossum i en rymdpromenadsdräkt.
Fossum i en rymdpromenadsdräkt.
Foto: NASA.

NASA har beslutat att med största sannolikhet stryka den sista rymdpromenaden från Discoverys flygning. Anledningen är att man lagt in extra arbetspass med kontroller av rymdfärjan värmesköldar. Detta ledde till att besättningen bara skulle få en halvdags ledigt under uppdraget. För att inte äventyra säkerheten valde dock NASA att plocka bort den tredje rymdpromenaden och lägga in en vilodag för besättningen istället.

De extra inspektionerna är inlaga dels innan man utdockar och strax efter utdockningen från ISS. Istället för att som under den vanliga inspektionen under flygdaga 2 som syftar till att titta efter skador som uppstått under uppskjutningen kommer man att titta på skador som kan ha uppstått i rymden. Till exempel rymdskrot som kan ha träffat värmeskyddspanelerna.

Dörren är dock inte helt stängd för den tredje rymdpromenaden då man kommer att förlänga uppdraget med en dag om man har tillräckligt med syre ombord. För att ha detta måste man lyfta inom tre dagar från det att man tankat Discovery.

Den tredje rymdpromenaden är vigd åt att testa olika metroder att lägga Discoverys värmesköldar och andra skydd.

2006-03-14

Under en presskonferens på tisdagskvällen meddelade NASA att uppskjutningen av Discovery STS-121 har blivit framflyttad sex veckor. Anledningen är problemet med en av bränslesensorerna i bränsletanken som Astrowebb har rapporterat om innan. Nytt uppskjutningsfönster för STS-121 är 1 - 19 juli.

Det man nu kommer att göra är att gå in i bränsletanken och ta en titt på hela sensorsystemet med kablar och sensorer för att förstå sig på varför en av fyra sensorer inte vill fungera som den ska. Den direkta åtgärden är att installera en ny sensor och se om man får fyra fungerande sensorer. Problemet ligger i att man för en felsignal på några ohm från en av sensorerna. Sensorernas uppgift är att rapportera om bränslet i den externa tanken tar slut. Detta har hänt två gånger tidigare och det man gör då är att stänga av motorerna.

När det gäller Discoverys skadade robotarm kan man nu få tid att reparera den istället för att byta ut den mot Endeavours robotarm. Anledningen är att man har speciella mätinstrument på Discoverys robotarm som man gärna skulle vilja få mätresultat ifrån.

När det gäller STS-115 och STS-116 har man fortfarande ett uppskjutningsfönster i augusti och ett i september. Risken är dock uppenbar att Christer Fuglesang och resten av besättningen på STS-116 kan få vänta till nästa år.

2006-03-08

Discoverys bränsletank under STS-114.
Discoverys bränsletank under STS-114.
Foto: NASA.

Problem med en sensor ombord på Discoverys bränsletank kan flytta fram uppskjutningen. Sensorn är en av fyra som har till uppgift att meddela när det är dags att stänga av rymdfärjans huvudmotorer. Sensorerna är en kritisk del av rymdfärjesystemet då det är mindre bra och motorerna brinner för lång eller för kort tid.

Inför det förra rymdfärjeuppdraget, STS-114, upptäckte man samma problem under tester inför uppskjutningen. Den gången försenades uppskjutningen då man försökte finna orsaken till problemet och en lösning. Den gången kunde man inte finna vad som var fel så man ändrade reglerna istället så man fick flyga om tre sensorer fungerade tillfredställande. Under uppskjutningen fungerade alla fyra och man hoppades att problemet var specifikt med just den bränsletanken.

Problemet ligger i att sensor nummer 3 skiljer 2 ohm för det värdet som teknikerna räknade med att den skulle visa under ett test. Då testvärdet ligger nära det värdet som är normalt är det ännu inte bestämt om man ska göra något åt det hela. Om man bestämmer sig för att göra något kommer arbetet ta mellan en och fyra veckor. Beslut kommer att tas under ett möte den 23 mars.

Sensorernas uppgift är att stänga av motorerna om bränslet i den externa bränsletanken tar slut. Då man alltid har mer bränsle med sig än man behöver sensorerna aldrig användas under en normal uppskjutning.

Om man inte hade nog problem lyckades man i slutet av förra veckan skada Discoverys robotarm på två ställen då man körde in utrustning som används för att förflytta teknikerna under inspektioner rätt in i Discoverys robotarm. För att inspektera hur alvarlig skadan är kommer hela robotarmen att inspekteras med en ultraviolettkamera.

I dagsläget finns det inget som talar för att tillbudet kommer påverka tidplanen för Discovery och dess uppdrag STS-121.

2006-02-19

Piers J. Sellers i full fart under en övning.
Piers J. Sellers i full fart under en övning.
Foto: NASA.

Arbetet inför uppskjutningen av Discovery fortgår och i veckan var besättningsmedlemmarna på STS-121 på besök på Kennedy för att se hur man ligger till. Bortsätt från några mindre tekniska problem med motorerna, bland annat med läckor och annat, ser det mesta bra ut. Bränsletank nummer 119, som ska användas, kommer att vara klar för transport till Kennedy den 24 februari vilket är en vecka innan tidplan. Detta är den första bränsletank att flyga utan den så kallade PAL-rampen. PAL-rampen sattes dit inför den första flygningen 1981 dels för att skydda rör som går på utsidan och dels för aerodynamiska orsaker.

Anledningen till att man kommer att flyga utan PAL-ramp är att man inte har funnit en lösning på problemen med att isolering lossnar från just detta ställe. PAL-rampen ska enligt uppgift vara extra svår att fästa isolering på. Enligt datasimuleringar kommer de aerodynamiska faktorerna inte att påverkas.

Ännu finns inget fastslaget startdatum, det kommer tidigast i mars, men man satsar på att lyfta i slutet av uppskjutningsfönstret i maj som slutar den 22 maj. Som sagt ser det mesta bra ut, men problemen med motorerna kan göra att uppskjutningen blir framflyttad. Det största problemet med motorerna verkar vara ett allmänt med metallskräp som fastar i ett syrefilter som används av motor nummer ett. Metallbitar väger bara 0,08 milligram. Man har tidigare haft samma problem på Endeavour.

Det är ännu inte klart om detta metallbitar kan ställa till allvarliga problem eller ej. Om det skulle visa sig att man är tvungen att åtgärda det hela väntar en lång och mödosam process att plocka isär och ta bort alla små metallbitar. Detta ingrepp skulle med största sannolikhet hindra en uppskjutning i maj.

2006-01-22

Befälhavare Steven W. Lindsey i full färd med att fira ner sig själv under en övning.
Befälhavare Steven W. Lindsey i full färd med att fira ner sig själv under en övning.
Foto: NASA.

Arbetet med att få Discovery klar i tid inför STS-112s uppskjutning fortgår planenligt. Under veckan som gått har man bland annat installerat robotarmen och alla tre huvudmotorer. Under en kommande veckan kommer läcktester att utföras för att säkerställa att installationen har genomförts korrekt. Man är också i full fart med att förberedda installationen av värmeskyddet som skyddar de tre motorerna.

Även arbetet med startraketerna fortgår och under måndagen kommer man att transportera dessa till monteringsbyggnaden för montering på den mobila startplattformen. I detta arbete ingår även lit småjusteringar innan allt är klart.

För besättningen ifråga pågår träningen för fullt och då speciellt för Michael E. Fossum och Piers J. Sellers som ska utföra tre rymdpromenader under uppdraget. Förutom att återuppta utbyggnaden av ISS är STS-121 ett testuppdrag, precis som STS-114 var. Detta innebär att man kommer att fortsätta testerna som utfördes under STS-114 och att man kommer att utföra och testa nya rutiner och saker som man arbetat fram som ett resultat av STS-114s flygning förra året.

Uppskjutningsdatumet står fortfarande kvar till tidigaste den 3 maj, dock har NASA inte satt något officiellt startdatum än.

2005-10-16

Arbetet med att fastställa vad som orsakare att en stor bit isolering lossnade från Discoverys bränsletank under en uppskjutning i juli fortgår och NASA anser sig vara inne i slutfasen av testperioden. Dels handlar det om att hitta orsaken och dels om att hitta en lösning.

Som det ser ut idag arbetar man på ett antal olika tekniska lösningar och om allt går som man vill kommer Discovery att kunna lyfta i maj nästa år. Men det är inte bara tekniska lösningar utan man tittar även på om arbetssätt och arbetsmetoder kan påverka.

Om man nu kommer att lyfta i maj, vilket man räknar med, har man ett uppskjutningsfönster som sträcker sig från den 3 - 23 maj. Nästa uppskjutningsfönster sträcker sig från den 1 - 20 juli. Det tredje uppskjutningsfönstret sträcker sig från den 28 augusti till den 14 september. Detta betyder att Christer Fuglesang och STS-116 kommer lyfta tidigaste den 28 augusti nästa år.

2005-08-25

Mark Kelly (höger) och Mike Fossum
Mark Kelly (höger) och Mike Fossum.
Foto: NASA.

Fast det är ett bra tag kvar innan Discovery får lyfta igen är det mesta gällande uppdraget packat och klart, vore konstigt annars. Dock har man skickat tillbaka den bränsletank (ET-119) man skall använda till fabriken där den är tillverkad för att utföra mer tester och förhoppningsvis hitta en lösning på skumproblemet.

Förutom den ordinarie besättningen kommer även den tyska ESA-astronauten Thomas Reiter att följa med upp. Reiter kommer sedan att stanna ombord på ISS och det kommer vara den första gången sedan maj 2003 man har en tremana besättning ombord på ISS. Läs mer om besättningen >>>

Förutom att utöka besättningen ombord kommer man att utföra tre rymdpromenader på totalt nästan 20 timmar. Läs mer >>>

2005-08-18 | Uppdaterad 18:55

Under torsdagens presskonferens från NASAs högkvarter bekräftade man att man siktar på att skicka upp STS-121 i mars nästa år. Anledningarna man angav var efter en första analys av bränsletankproblemen har man kommit fram till var någonstans problemen är, nu gäller bara att komma på hur man ska lösa de. Det som måste lösas är att förhindra isolering att lossna från de fem ställena det gjorde under Discoverys STS-114s uppdrag.

Den andra anledningen är att man beslutat att byta ut rymdfärjan för STS-121. Detta då Atlantis kan ta mer last en Discovery och därför behövs på det andra uppdraget efter STS-121 - STS-116. Så istället för att flyga Atlantis två gånger inom kort tid kommer man använda Discovery. Det extra arbetet som uppstår består bland annat i att man måste se över hårdvaran och det tekniska för att optimera Discovery inför STS-121.

Trots att man planerar för att skjuta upp Discovery STS-121 den 4 mars finns det en liten möjlighet att man kan flyga tidigare, dock inte i år. Innan man vet säkert om man kan lyfta tidigare eller ej behöver man några veckor till på sig att gå igenom det tekniska.

2005-08-18

sts-114
Discoverys uppskjutning blir den enda i år.
Foto: NASA.

Uppskjutningen av Atlantis STS-121 har blivit framflyttad till mars nästa år. Orsaken är problemen med bränsletanken som upptäcktes under Discovery STS-114s flygning. Förseningen är ännu inte officiell, men NASA har satt in en extra presskonferens ikväll som ska handla om den närmaste framtiden för rymdfärjan. Men redan nu är det alltså klart att problemen med bränsletanken inte är av den lätta sorten.

Presskonferensen kommer att sändas direkt på NASA TV med start klockan 18:00, svensk tid. Astrowebb kommer att uppdateras när mer information släpps.

2005-08-08

På grund av att Discoverys uppdrag blev försenat och förlängt har det tidigare uppskjutningsfönstret i maj på nästan 20 dagar krympt till bara 4 dagar - 22 - 26 september. Problemet ligger i att man vill ha en annan rymdfärja redo att lyfta inom 45 dagar i fall något skulle hända Atlantis. Det hela hänger på om man kan få Discovery eller i nödfall Endeavour klar i tid. Discovery ligger bäst till men tiden är knapp och om man tvingas landa i Kalifornien istället för i Florida är det troligen totalt kört.

Det andra som kan lägga hinder ivägen är att man fortfarande inte har kommit fram till varför en stor bit, cirka en meter, isolering lossnade från Discoverys bränsletank under start. Förhoppningsvis berodde det hela på något specifikt på just den bränsletanken, men om det är något mer allmänt är det osäkert om man hinner fixa problemet i tid. Tills man kommit fram till och eventuellt åtgärdat problemet har alla rymdfärjor flygförbud.

Om Atlantis inte kan lyfta i slutet av september har man bara en möjlighet till i år och det är i början av november, även detta fönster är bara några dagar långt.

Arbetet med att iordningställa Atlantis fortgår planenligt och NASA siktar fortfarande på att få upp Atlantis i slutet av september.

2005-07-23

Besättning
Besättningen ombord på Atlantis STS-121.
Foto: NASA.

Medan de sista förberedelserna inför Discovery STS-114s uppskjutning på tisdag fortgår händer det även saker med Atlantis, som ska flyga det andra uppdraget till ISS efter Columbiahaveriet i september i år. Under fredagen flyttade man Atlantis från Orbiter Processing Facility (OPF) till Vehicle Assembly Building (VAB). Ankomsten till VAB skedde klockan 16:20, svensk tid, på fredagseftermiddagen. Den korta resan hade tagit en timme och 20 minuter.

Förflyttningen blev några dagar försenad på grund av mindre tekniska problem, som man kunde lösa utan större problem.

Under de kommande veckorna kommer Atlantis att installeras på sin nya bränsletank med vidhängande startraketer. Beroende på när Discovery STS-114 lyfter är ett utrullningsdatum till startplattan inte bestämt ännu.

Det planerade uppskjutningsfönstret sträcker sig från den 9 - 24 september, men allt hänger på när Discovery STS-114 lyfter och att inget händer som kan tvinga NASA att flytta fram Atlantis STS-121.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.