STS-115
Uppskjutning: 9 sep. kl 17:14.55.
Dockning: 11 sep. kl. 12:48
Rymdpromenader: 3 st.
Utdockning: 17 sep. kl 14:50.
Landning: 21 sep. kl. 12:21.30
Längd: 11 dagar 19 timmar och sex minuter.
Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 116.
Fönster: 27/8 - 9/9.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Multimedia
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
| STS startsida
Atlantis STS-115 | ISS 12A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2006-11-11

Tekniker har nu kommit fram till vad det var som träffade ett av Atlantis värmeelement under dess senaste uppdrag. Efter ingående analyser har man kommit fram till att det som träffade Atlantis troligen var en bit från en annan farkost. Det mest troliga är att det var en del av ett tredje raketsteg från en tidigare raketuppskjutning. Troligen har det sista raketsteget exploderat på grund av att allt bränsle inte var tömt.

Om träffen på Atlantis hade skett en liten bit åt sidan hade en alvarlig kunnat inträffa då det finns en risk att freonrören hade träffas. En sådan träff hade med största sannolikhet inneburit att man varit tvungna att avbryta uppdraget.

Skadan som uppstod under STS-115s flygning har nu blivit reparerad och förberedelserna inför STS-117 fortsätter som planerat.

2006-10-06

Skadan som uppstod på Atlantis.
Skadan som uppstod på Atlantis.
Foto: NASA.

Under arbetet med att förberedda Atlantis inför sitt nästa uppdrag upptäckte man att det ena kylelementet på en av lastrumsdörrarna hade träffas av något. Vad som träffade elementet vet man inte, men det var tillräckligt stort för att orsaka ett hål på 2,5 millimeter i diameter. Skadan är den näststörsta som man upptäckt på någon lastrumsdörr. Förutom att tränga igenom kylelementet uppstod ingen annan större skada. Förutom ingångshålet fann man ett utgångshål på 0,7 millimeter samt en spricka i närheten.

Förutom att skada kylelementet uppstod en 2,5 millimeter stor skada på ett av de rören som kylelementet består av. I dessa rör finns freon som ser till att avleda värmen. Dock uppstod ingen skada som äventyrade funktionen. Även om det skulle ha gjort det finns det två reservsystem som kan ta över. Med ett system klarar man av att upprätthålla 70 procent av rymdfärjans kylbehov. Det går även att stänga av icke nödvändig utrustning för att minska kylbehovet.

Om det uppstått en allvarlig skada och systemet hade stängt av en eller två av kylsystemen hade det inte inneburit någon omedelbar fara för besättningen då man som sagt klarar det mesta av kylbehovet på ett system. En eventuell nödlandning hade skett först efter ett diskussion och beroende på när under uppdraget en sådan skada hade uppstått.

Vad som orsakare skadan vet man som sagt inte och man vet inte heller när. Troligen uppstod skadan av en mikrometeorit. Att rymdfärjan ska träffas och skadas av en mikrometeorit anses av NASA som en av de fem största riskerna under ett rymdfärjeuppdrag.

Orsaken till att man inte fann skadan under någon av de inspektioner man genomförde i rymden är att lastrumsdörrarna inte är ett område som utsätts för värme under inträdet i atmosfären och således inte utgör något riskområde.

2006-09-21


Atlantis går in för landning.
Foto: NASA.

Det hundrasextonde rymdfäjeuppdraget avslutades strax efter lunchtid på onsdagen. Landningen skedde tidigt på morgonen lokal tid och landningsbanan på Kennedy Space Center låg mörk, men inte öde. Strax efter att Atlantis hade stannat strömmade bilar och människor till för att hjälpa besättningen och börja förberedda Atlantis för dess nästa uppdrag i februari nästa år.

Med befälhavare Brent Jett vid spakarna och flög Atlantis till en perfekt landning klockan 12:21.30, svensk tid. Piloten Chris Ferguson hade till uppgift att fälla ut fällskärmen när Atlantis tog mark. Även han klarade sin uppgift utan problem och Atlantis bromsades in och stannade ungefär 3 000 meter längre bort klockan 12:22.16, svensk tid.

Atlantis magnifika och storslagna landning på onsdagen satte punkt för ett av rymdfärjeprogrammets framgångsrikaste uppdrag samtidigt som det markerar början på den sista fasen av utbyggnaden av ISS. Nästa steg kommer att tas i december i och med Discovery STS-116. Ombord på Discovery kommer den svenska astronauten Christer Fuglesang att vara tillsammans med sina fem kollegor. Om allt går som det ska finns det en möjlighet att STS-116 kommer lyfta redan den 7 december, beslut tas nästa vecka. Läs mer om STS-116 >>>

Multimedia
Bilder och video från landningen >>>

2006-09-20

Atlantis besättning utförde under onsdagen två skilda inspektioner utan att finna några skador på värmeskyddet. Den första inspektionen skedde med hjälp av den kamera utrustning som är installerad på robotarmen. Med hjälp av denna kamera inspekterade man bland annat vingarna och noskornet. Efter att denna inspektion vara klar hade man tid över och det bestämdes då att man skulle utföra en andra inspektion med hjälp av sensorarmen för att komma åt ställen som robotarmen ensam inte kunde komma åt.

Efter denna andra inspektion kunde man konstatera att det inte fanns några skador och att Atlantis var i bra form för att utföra en landning under torsdagen.

Att föremål lossnar under en rymdfärd är inget ovanligt, dock har man sett ovanligt många under Atlantis flygning. Bortsett från två igår har man även sett ett flertal föremål under onsdagen som flyger omkring i närheten av rymdfärjan. Exakt vad det rör sig om för föremål är svårt att säga, men en gissning är att det rör som om ISS och föremål från lastutrymmet som lossnat.

2006-09-19 | Uppdaterad!

Ungefär i mitten av den ljusa ringen syns objektet.
Ungefär i mitten av den ljusa ringen syns objektet.
Foto: NASA TV.

Multimedia
Videofilm som visar objektet.

Ansvariga hos NASA har beslutat att flytta fram Atlantis landning ett dygn till torsdagen. Anledningen är dels att vädret över Kennedyområdet inte är det bästa och att man lagt märke till ett okänt objekt som svävar under Atlantis. Objektet upptäcktes i eftermiddags, svensk tid, och markkontrollen beordrade genast besättningen att stanna upp i förberedelserna inför landningen. Man vet ännu inte riktigt vad objektet är, men man misstänker att det kan röra sig om is. I värsta fall kan det vara någon del av värmeskyddsplattorna som ramlat av.

Ansvariga och tekniker kommer att diskutera under kvällen/natten, svensk tid, vada man ska göra. Om misstankarna pekar mot att det är en del av värmeskyddspanelerna kan besättningen få utföra en extra inspektion med hjälp av sensorarmen under onsdagen. Man vet att objektet är 2 pixlar stort, men då man inte vet avståndet kan man inte säga hur stort objektet är. Det finns ingen omedelbar fara för besättningen och de avvaktar utvecklingen.

När det gäller vädret tyder väderprognoserna på att det kommer att vara tillräckligt bra under både torsdagen och fredagen för att stödja en landning. Under torsdagen har man två landningstillfällen, först ett klockan 12:22, svensk tid, och sedan ett till en varv senare klockan 13:57, svensk tid. Man har tillräkligt med förnödenheter att vänta tills på lördag att landa. Ett eventuellt beslut att återvända till ISS måste tas inom två dagar.

För säkerhetsskull lät man besättningen starta upp robotarmen innan de gick och la sig på tisdagskvällen för att ha möjlighet att övervaka Atlantis.

2006-09-18

Måndagen var den relativ lugn dag för besättningen ombord på Atlantis STS-115. Förutom att förberedda för landningen på onsdag genomförde man även en inspektion av Atlantis värmeskydd. Detta skedde med hjälp av den laser som finns längs ut på den sensorboom som fästs på robotarmen. Inspektionens huvudsyfte är att upptäcka eventuella skador orsakare av mikroasteroider och liknande. Främst letar man efter sådana skador som kan äventyra ett återinträde i atmosfären. Under måndagens inspektion upptäcktes inga allvarliga skador och Atlantis har grönt ljus inför landningen strax innan 12:00, svensk tid, på onsdag.

Tisdagen kommer till största delen bestå av förberedelser inför onsdagens landning. Bland annat kommer man att stuva undan de sista av materialet som ännu inte blivit fastlåst och undanstuvat på sina platser.

2006-09-17

ISS fotograferad från Atlantis efter utdockningen.
ISS fotograferad från Atlantis efter utdockningen.
Foto: NASA TV.

Video
ISS videofilmad från Atlantis.

Som planerat utdockade Atlantis från rymdstationen klockan 14:50, svensk tid, på lördagseftermiddagen. Utdockningen genomfördes utan problem och strax efteråt genomförde Atlantis den första 360 graders svängen runt stationen sedan 2002. Efter detta avlägsnade sig Atlantis och påbörjade färden mot en landning på Kennedy Space Center på onsdag.

Landningen på onsdag är beräknat till klockan 11:57, svensk tid, på onsdag. Landningen kommer att markera slutet på ett av de mest framgångsrika rymdfärjeuppdragen de senaste åren. Nu ser vi fram emot nästa uppdrag som är Discovery STS-116 och Christer Fuglesangs första rymduppdrag. Ett uppdrag som kommer att gå av stapeln tidigaste i december.

2006-09-16

Under fredagen genomfördes den tredje och sista rymdpromenaden under STS-115s besök. Rymdpromenaden kan man säga knyt ihop säcken på ett framgångsrikt uppdrag och återstarten av utbyggnaden av ISS. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

Nästa stora händelse är utdockningen som är satt till klockan 14:50, svensk tid, på söndag. Efter utdockningen kommer man att cirkla runt jorden några dagar innan man går in för landning den 20 september klockan 11:57, svensk tid.

Multimedia
Uppskjutningen filmad från den vänstra startraketen >>>

2006-09-14

Solpanel 4A.
Solpanel 4A.
Foto: NASA TV.

Video
Solpanel 2A och 4A fälls ut.

Från början var det meningen att utvecklandet av de två solpanelerna 2A och 4A skulle ha börjat sent på onsdagen, lokal tid, men när man som bäst höll på att kontrollera och prova ut SARJn fick man oväntade problem. Efter några timmars felsökning kunde man konstatera att problemet låg i mjukvaran som används för att styra de två motorerna som ska rotera solpanelerna. I korthet uppstod problemet då man skulle skicka några kommandon till den ena motorn medan den andra låg emot och skulle kunna rotera runt solpanelerna. Av säkerhetsskäl för bara en motor ha möjlighet att rotera solpanelerna.

När man upptäckt vad det hela berodde på arbetare man runt det hela och fortsatte systemkontrollen inför utvecklandet av 2A och 4A. Totalt blev man cirka tre timmar sena på grund av mjukvaraproblemet.

Den första av solpanelerna att vecklas ut var 4A och det började klockan 11:00, svensk tid. Till en början fällde man ut en sektion och lät sedan Solen värma upp hela strukturen innan man fortsatte att fälla ut solpanelen till 49 procent. Efter ett uppehåll på 30 minuter, för att låta Solen värma upp solpanelen, fortsatte man utvecklandet av 4A klockan 13:03, svensk tid. Klockan 14:08, svensk tid, var solpanel 4A utfälld till 100 procent.

I bakgrunden syns P3/P4 och i förgrunden ISS och stationens robotarmar.
I bakgrunden syns P3/P4 och i förgrunden ISS och stationens robotarmar.
Foto: NASA TV.

Solpanel 2A var utfälld till 49 procent klockan 14:08, svensk tid. Efter en paus på 30 minuter fortsatte man att fälla ut 2A och vid klockan 14:44, svensk tid, var solpanel 2A utfälld till 100 procent.

De första kontrollerna av de två solpanelerna visar att de fungerar problemfritt och kan förse stationen med elkraft. Dock kommer man inte att koppla in strömförsörjningen förrän efter STS-116, då man installerat ett par solpaneler till. Solpanelsegmentet kommer dock vara självförsörjande gällande elkraft från och med imorgon.

I övrigt under torsdagen har besättningen förberett sig inför fredagens rymdpromenad. Bland annat har man kontrollerat de dräkter man kommer använda samt byt ut en del trasiga ljuskällor i hjälmarna. Man har även haft tid att prata med personer på marken om diverse ämnen. Läs mer om rymdpromenad 3 >>>

Trots dagens försening tidigare idag ligger man i skrivande stund i linje med tidsschemat och har hunnit med alla planerade aktiviteter plus en del extra.

Multimedia
Bilder tagna av uppskjutningen från kameror på startraketerna och från flygplan >>>

2006-09-13

P3, P4 och SARJ.
P3, P4 och SARJ.
Foto: NASA TV.

Det står nu klar att inga skador uppstod på Atlantis värmeskyddspaneler under lördagens uppskjutning. Med andra ord finns det i skrivande stund inget som hindrar Atlantis från att landa den 20 september. Beslutet togs efter att tekniker har gått igenom de fotografier och andra data som har samlas in dels under uppskjutningen och dels i omloppsbana.

Då man nu haft flera lyckade uppskjutningar utan att skador har uppstått talar det mesta för att man under nästa år kommer att genomföra ett serviceuppdrag till Hubbleteleskopet. Det finns även en stor chans att man återigen kommer tillåta nattuppskjutningar av rymdfärjan. Detta skulle göra att man fick fler uppskjutningsmöjligheter än vad man har idag då man bara lyfter under dygnets ljusa timmar.

En annan glad nyhet är att dagens rymdpromenad, den andra i ordningen, genomfördes utan större problem och att Solar Alpha Rotary Joint (SARJ) nu är helt loss. SARJ kommer att användas till att rotera solpanelerna som man hela tiden har de riktade optimalt mot Solen. De första testerna av SARJ, som gjordes strax innan klockan åtta på kvällen (svensk tid), tyder på att allt fungerar som det ska. Bland annat lyckades man vrida SARJn 180 grader. Innan dess hade man vridit det över 3 800 kilo tunga segmentet 5 grader.

Under natten, svensk tid, kommer man att utföra mer tester och kontroller för att försäkra sig om att allt står rätt till. När detta är klart kommer man att vrida SARJn 360 grader och detta beräknas ske någongång i natt. Sedan kommer man att lämna SARJn i denna position till dess arr Fuglesang och hans kollegor på STS-116 har monterat fler solpaneler.

Läs mer om rymdpromenad 2 >>>

Solpanelerna
Efter dagens rymdpromenad är det dags för besättningen att ha en "vilodag", i alla fall när det gäller rymdpromenader, men det betyder inte att torsdagen kommer att vara händelselös - tvärtom. Med början klockan 01:00, svensk tid, kommer man att börja fälla ut solpanel 4A. Först kommer man fälla ut en sektion för att se att allt fungerar som det ska och sedan kommer man bit för bit att fälla ut den 90 meter långa solpanelen. Om allt går som planerat kommer solpanel 4A vara utfälls till 49 procent klockan 09:55, svensk tid, och till 100 procent klockan 10:35, svensk tid.

Den andra solpanelen, 2A, kommer att börja fällas ut klockan 05:05, svensk tid, på torsdagsmorgonen. Om allt går som planerat kommer solpanel 2A vara utfälls till 49 procent klockan 11:25, svensk tid, och till 100 procent klockan 12:05, svensk tid.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.