Varg – en del av Sverige

Den senaste tiden har det skrivits mycket om varg i stockholmstidningarna. Anledningen är att man i södra delarna av länet haft ett antal döda får. Får som på grund av fårägarens försumlighet blivit tagna av en varg. För försumlighet är det om man inte har ordentligt stängsel runt sina hagar.

Vargar och andra djur är en naturlig del av vår fauna och den väg som Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund vill gå är ingen framkomlig väg, för i sådana fall måste vi i praktiken utrota alla (rov)djur.

Vi har bara jorden till låns och det finns inget som säger att en levande varelse är mer värd än en annan. Vargen är en naturlig del av Sveriges fauna och ska så förbli.