SSU förespråkar centralisering av beslut

SSU skriver idag, den 2 september, på SVD debatt att man vill undanta byggbolag från gällande svensk lagstiftning. Exakt vilka lagar som byggbolagen ska få bryta emot med statens goda minne framgår dock inte av debattartikeln men tydligen är det en förutsättning för ökat bostadsbyggande.

En bit in i artikeln framkommer dock det något diffusa argumentet att mindre självbestämmande för kommunerna skulle vara en mirakellösning för ökat bostadsbyggande. Hur mindre inflytande och allt längre avstånd mellan medborgare och beslutfattare skulle vara bättre skriver man dock inte. Hela debattartikeln känns som ännu en inlaga av många som argumenterar för mindre kommunalt självbestämmande och ökat avstånd mellan förtroendevalda och medborgare. Att avståndet ökar mellan de som tar beslut och de som påverkas av besluten är aldrig rätt väg att gå.

Ett bra exempel är grannkommunen Stockholm där avståndet mellan beslutfattarna i Stadshuset och medborgarna i exempelvis Skärholmen eller Farsta är långt både fysiskt och psykiskt. Beslut ska tas så nära som möjligt personerna som beslutet berör och det ska vara enkelt att påverka och medverka i beslut som enskild medborgare.