Hur tänker vissa?

Få kan ha missat att Sverigedemokraterna i veckan påbörjade en två veckor lång reklamkampanj på Östermalms tunnelbanestation eller två veckor var att ta i. För redan inom ett dygn ansåg några att det var tillräckligt och rev ner affischerna. Jag har svårt att förstå hur dessa personer tänker. Jag är själv ingen vän av Sverigedemokraternas åsikter eller värderingar men jag bemöter partiet inte genom att sabotera utan genom debatt och argumentation. För i en demokrati är det på detta sätt man ska gå till väga om man inte delar ett partis eller någon persons åsikter. Att med politiska förtecken förstöra och sabotera är inte bara destruktivt utan även ett av många steg bort från det öppna och demokratiska samhälle som många av oss vill leva i.

Än mer svårt har jag att förstå varför SL hamnat i skottgluggen. SL har att följa beslut som tas i landstingsfullmäktige och landstingets nämnder och beslutet om att tillåta politisk reklam i tunnelbanan har tagits av den förstnämnda. Med andra ord om man är missnöjd med detta är till våra folkvalda i landstinget man ska vända sig. SL må vara bra på mycket och mindre bra på visa saker men börja att censurera politisk reklam ligger inte inom deras kompetensområde och är inget som SL eller deras underentreprenörer ska ägna sig åt. För i sådana fall glider vi än mer på det slutande planet mot ett mindre demokratiskt samhälle.

Detta med att sabotera partiets möjligheter att framföra sitt budskap är inget nytt utan har hänt många gånger tidigare. Ett lokalt exempel är valrörelsen förra året då alla partiets valaffischer utom etts en dag var nedrivna i Rotebro centrum. Detta visade än en gång att visa personer verkar ha svårt att förstå hur man bemöter partier och personer med andra åsikter än en själva. Om man inte har bättre argument än sabotage och skadegörelse ska man nog fundera över sina argument samt gå en kurs i argumentation.