Naturreservat ingen orsak till bostadsbristen

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Foto: Johnny Rönnberg."][/caption]Stockholms Handelskammare har än en gång funnit sin alldeles egna lösning på ett stort problem. Problemet man gett sig på denna gång är bostadsbristen i Stockholm. Orsaken till bostadsbristen, enligt Stockholms Handelskammare, är tydligen att kommunerna får inrätta naturreservat inom sina egna gränser. Tydligen är kommunerna så effektiva på att inrätta naturreservat att detta är en grundorsak till bostadsbristen. Hur detta går ihop med att 90 procent av ytan i Storstockholm inte är naturreservat har i alla fall jag svårt att få ihop.

Naturreservat finns av en särskild anledning och oftast handlar det om att det finns särskild skyddsvärd natur och/eller djurliv. Om vi tar Sollentuna som exempel har vi i kommunen fyra naturreservat som alla har sin unika miljö. Dessa fyra naturreservat utgör ungefär 30 procent av ytan i kommunen. Den mesta av denna yta ligger så till att även om man fick bygga skulle det dröja länge innan någon byggherre skulle se marken som intressant. Råder det då brist på byggbar mark i Sollentuna? Hindrar dessa fyra naturreservat bostadsbyggandet i Sollentuna? Skulle bostadsbyggande i Sollentuna skjuta i höjden om dessa tre naturreservat avvecklades? Svaret på alla tre frågor är nej.

Det finns gott om ställen i Sollentuna att bygga på, därmed inte sagt att det ska byggas överallt. Om det ändå i en framtid skulle bli ont om mark har vi både hela Häggsviks handelsområde med sina markkrävande parkeringar och tre golfbannor inom kommunen att bygga på. Vi har även en möjlighet till försiktig och hänsynstagande förutsättningar inom visa kommundelar. Med andra ord är det inte länets naturreservat som är orsaken till bostadsbristen. Bostadsbristen minskar heller inte genom att inskränka kommunernas självbestämmande och flytta besluten än längre från människorna de berör.

Det finns mycket att göra åt bostadsbristen men att koppla ihop två frågor som inte har någon orsakskoppling är att bland bort korten och köra med falskspel.