Kommunen förlorar

Christoffer Sjögren (MP) och Sollentunas skattebetalare har vunnit en viktig seger i den så kallade grindstugeaffären. I korthet handlar det hela om att kommunen har betalat överpris för en fastighet och på detta sätt otillbörligt gynnat en enskild. Kommunens första reaktion är att man ska överväga att överklaga inte att man ska foga sig till domstolens beslut och inse att man gjort fel.

Detta beteende är inget unik verken för Sollentuna eller andra kommuner. Det känns ibland som att kommuner i allmänhet inte är beredda att erkänna att man har fel förrän man blivit ”slagen i huvudet” ett flertal gånger att domstolar och andra myndigheter. Detta beteende kostar inte bara tid och obehag för personer utan även stora belopp av skattebetalarnas pengar. Detta både i form av löner till kommunens egna tjänstemän och ersättningar till externa konsulter och advokater. När man sedan förlorar kan även andra kostander tillkomma.

Det bästa är naturligtvis att göra rätt från början och när det gäller överklaganden som personer gör av till exempel detaljplaner är kommuner inte sena att gnälla på detta. När kommunen själv överklagar i absurdum är det dock tydligen okej oavsett kostnad för skattebetalarna. Det som gör mig extra orolig är dock att affärer som den med grindstugan med största sannolikhet bara är toppen på ett isberg. Med andra ord finns det säkert en hel drös med likande affärer som passerar under radarn och som aldrig kommer till allmänhetens kännedom.

Då politik handlar om förtroende och det är medborgarnas pengar vi politiker förvaltar är det extra viktigt att i första hand göra rätt och om man gjort fel åtgärda det på bästa och mest effektiva sätt utan onödig pengarullning.