Subvention eller inte subvention är frågan

I en debattartikel i SvD presenterar Fastighetsägarna Stockholm sin lösning på bostadsbristen och föga förvånande är deras universallösning kraftigt höjda hyror. Det intressanta i debattartikeln är dock inte detta då Fastighetsägarnas ståndpunkt i hyresfrågan är välkänd. Det som är mer intressant är att man säger emot sig själva.

För först skriver man att subventioner inte är lösningen för att sedan skriva att höjda bostadsbidrag är lösningen. Jag vet inte vad Fastighetsägarna menar med subventioner men för mig är subventioner direkt till fastighetsägarna för att bygga i praktiken det samma som höjt bostadsbidrag i kombination med marknadshyror. För bostadsbidraget är även det en dold subvention som via omvägar går till fastighetsägarna. Med andra ord är man emot en typ av subvention och samtidigt för en annan trots att båda beror på samma sak – för höga hyror.

Det finns en hel del som behövs åtgärdas för att få fler bostäder – kraftigt höjda hyror eller statliga subventioner är ingen hållbar lösning.