Kommunen medfinansierar spårväg till Helenelund

[caption id="attachment_755" align="alignright" width="250"]En syn som kommer dröja i Sollentuna. Foto: Göran Segeholm. En syn som kommer dröja i Sollentuna . Foto: SL/Göran Segeholm.[/caption]På måndagens kommunstyrelsemöte var bland annat frågan om medfinansiering gällande den kommande spårvägen till Helenelund uppe på dagordningen. Alla partier i kommunstyrelsen var eniga om att godkänna det förslagna avtalet som innebär att Sollentuna kommun ska betala 19 procent av tunnelbreddningen samt 19 procent av visa ledningsomläggningar. Övriga kostnader ska SL stå för och enligt avtalet ska spårvägen inte heller innebära någon barriär i stadsmiljön, i klartext betyder att det kommer bli en gatuspårväg. Inget fel med detta men om detta även gäller övriga delar av spårvägen kommer medelhastigheten bli plågsamt låg. Tunnelbreddningen kommer även innebära bättre framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter.

Exakt vad kostnaden kommer hamna på i kronor är inte klart ännu men en grov uppskattning är att kommunen kommer få betala mellan 20 och 30 miljoner kronor. Förhoppningsvis innebär landstingets dåliga ekonomi att man allt mer slutar med att “överbygga” nya spårbundna anläggningar och istället satsar på kostnadseffektvitet och pålitliga system. Nuvarande Tvärbana är ett lysande exempel på “överbyggnad” då denna är byggd i en onödigt hög standard.

Nästa steg är att kommunfullmäktige godkänner avtalet och sedan ska även landstingsfullmäktige godkänna det hela. Båda dessa beslut väntas tas under majmånad. Sedan kommer den verkliga prövningen och det är att landstinget ska få fram pengar till byggnationen samt komma överens med Sundbyberg och Stockholm. De två senare är nog inga större problem med den ekonomiska biten kan nog försena projektet rejält.