Efter snö(röjning) kommer grus(sopning)

[caption id="attachment_1546" align="alignright" width="250"]Grus Grus [/caption]Sollentuna kommun har fått en hel del beröm för snöröjningen denna vinter. Mycket av detta ligger i att snöröjningen har sköts på ett bra sätt bland annat längs det nord-sydgående regionala cykelstråket. En annan bidragande faktor har varit den förhållandevis milda vintern och Solnas totala kollaps så fort det kom lite snö. För Solnas del är det nog bättre med en skidplan än en cykelplan.

Tillbaka till Sollentuna. Jämfört med snö- och halkbekämpningen har vinterns efterlämningar – gruset, varit en bock i kanten. Dels har det tagit lång tid att få upp gruset och dels har det på många ställen varit slarvigt upptaget. Visst har entreprenören till långt in i maj på sig att ta upp gruset och där ligger en del av problemet. Här finns plats för innovativa och flexibla lösningar från kommunens sida. Istället för att sätt ett fix datum kan kommunen istället ha en tidsgräns efter avrop då allt ska vara klart, exempelvis fyra veckor. Visst skulle en sådan lösning kosta lite mer men då det handlar om trafiksäkerhet, hälsa och välbefinnande finns det andra faktorer än rent ekonomiska att ta hänsyn till.

Sedan är det frågan om det är ett tecken att det regionala cykelstråket förbi Rotebro centrum var bland det sista att röjas från grus i Rotebro?