Linbana – ingen miljösmart framtidslösning

I veckans Mitt i Sollentuna kan man än en gång läsa en hyllningsartikel om förslaget till linbana i Sollentuna. Ingenstans nämns dock vad folk som kommer ha kabiner strax över sina hus med några minuters mellanrum tycker, hur säkerheten i kabinen ska lösas en mörk vinterkväll eller vem som ska betala det hela. Stockholms landsting, med sin dåliga ekonomi, lär knappast ha investeringar i ett nytt och i sammanhanget oprövat kollektivfärdmedel högt upp på sin prioriteringslista. Kommunens egen ekonomi är inte heller lämpad för denna typ av stora investeringar och det ligger även utanför kommunens ansvarsområde.

Det mest beklämmande är dock att linbanan visar en av de stora planeringsmissar med den föreslagna bebyggelsen. Nämligen att man planerat en kommundel för tusentals personer utan att på ett vettigt sätt kunna kollektivtrafikförsörja det samma. Detta kommer oundvikligen leda till ett ökat bilberoende för områdets framtida boende.

Stora delar av Sollentuna har idag bra kollektivtrafik och med förslag på spårväg och i en framtid även tunnelbana känns det ogenomtänkt att skapa behov av udda matartarfik istället för att bygga mijöeffektiva spårbundna kollektivlösningar som tar folk dit de vill utan onödiga byten. Linbanor är ingen lösning för den som förordar bekväm, miljövänlig och effektiv kollektivtrafik. Där behövs istället satsningar på tunnelbana, järnvägar, spårvägar och lokalbanor.