Kommunala skatteutjämningssystemet – en fråga som enar Sollentuna

Kommunala skatteutjämningssystemet – visst låter det spännande? Inte? Om vi istället då tar vinkeln att skatteutjämningssystemet innebär att alla som betalar inkomstskatt i Sollentuna betalar mer i skatt än man hade behövt. Till detta ska även läggas 841 kronor som Riksdagen vill att denna extraskatt ska öka med. Intresserad nu?

Varför denna extraskatt då kanske du tänker. Jo, sollentunaborna får betala extra för att kommunen har en välskött ekonomi och har en förmåga att locka till sig välutbildade personer. Detta för att kommuner som inte har en lika välskött ekonomi ska kunna fortsätta vansköta sin ekonomi och få mer bidrag från det kommunala skatteutjämningssystemet. Ett system där ett fåtal kommuner tvingas att betala till alla övriga kommuner. I stort sätt ligger alla kommuner som är nettobetalare i Stockholmsregionen.

Att jag skriver om detta nu beror på att det på senaste Kommunfullmäktige var det uppe en punkt angående remissvar på en skrivelse från Finansdepartementet om förändringar i skatteutjämningssystemet som leder till att kommuner som redan idag betalar mycket ska betala ännu mer bara för att man sköter sig.

Alla med sunt förnuft inser att ett system där man blir bestraffad för att man sköter sig har ett inbyggt systemfel i sig. Som tur är har vi många förnuftiga människor i Sollentuna och förslaget till remissvar var underskrivet av Sollentunapartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Under fullmäktigemötet anslöt sig även Sverigedemokraterna och Centerpartiet till gruppen. Enda parti som var emot det hela var Vänsterpartiet som yrkade avslag på Kommunstyrelsens förslag.

Att se en sådan samstämmighet i en sådan viktig fråga är en fröjd även om man kan tänka att visa partier inte kommer ligga på lika hårt för att få igenom kommunens remissvar. Om jag hade fått bestämma hade världen inte bara varit en bättre plats utan det kommunala skatteutjämningssystemet hade övergetts innan det ens hade sjösatts.