Golfbollar viktige än människor

SkyltNär man är ute och går eller cyklar på gång- och cykelbanan förbi Sollentuna golfklubb möts man av en skylt som utropar “Varning för golfbana håll till vänster”. Skylten är även förtydligad med målning på gång- och cykelbanan. Anledningen till skylten är troligtvis att golfbanan har anlagt en “driving range” med sikte på gång- och cykelvägen och trots högt staket är man säker på att medlemmarna kommer sikta för högt då gångare och cyklister är i fara.

Frågan är om man inte redan siktat för högt? För skyltningen och målningen är inget som man från kommunens sida känner till. Detta betyder alltså att det handlar om olaglig skyltning på kommunal mark.

Kommunen är uppmärksammad på skyltningen och förhoppningsvis ser vi en åtgärd inom kort. Det mest intressanta är dock att visa anser att golfbollar är viktigare än människor. Det är även intressant att de som beställt och betalat för det hela anser att gångare och cyklister gott kan samsas på en yta som inte ens motsvarar en axelbredd.