Bygg smart och rätt

Då och då dyker det upp en intressant tråd på Facebook. En av dessa är denna tråd. Tråden fångade mitt intressant extra mycket då det rörde både politik, boende, ekonomi och stadsutveckling. Mitt inlägg i tråden är enligt följande:
____

Alltid intressant med folk som anser att den enklaste vägen för att få pengar är höjd skatt, detta som om skatt vore en outtömlig källa som man kan ösa ur i all oändlighet. Om skatten blir för hög och/eller går till fel saker kommer viljan att betala skatt minska. Att tro att lösningen på alla problem är högre skatt visar bara på en förvrängd världsbild.

Man får inte heller glömma att skatt är något som staten/kommunerna/landstingen tar ut av folket med hjälp av sitt våldsmonopol.

Gällande förtätning är det intressant att förtätning allt som oftast handlar om förtätning av flerbostadsområden och ytterst sällan om radhusområden/villaområden. Även om det sistnämnda finns gott om runt om i Storstockholm med närhet till spårbunden kollektivtrafik. Sedan får man inte glömma att Stockholm inte är den storstad som många tror utan det finns gott om mark att bygga på utan att ta värdefulla grönområden i anspråk eller förtäta områden i onödan. Bromma flygplats är ett exempel och Norra Djurgårdsstaden är ett annat, där man i det senare byggde betydligt lägre hus än man kunde.

I Häggvik finns det även gott om mark som tas upp av köplador och parkeringar i kollektivtrafiknära läge. Varför inte bygga där först innan man bygger i områden som kräver bussanslutning eller andra dyra kollektivtrafiklösningar?

Allt som oftast känns det som att visa vill bygga minnesmärken efter sig själva eller ta ett första spadtag för något nytt istället för att bygga smart och för folket. Detta gäller inte bara bostadsbebyggelse utan mycket annat i samhället också.