Nu börjar arbetet

[caption id="attachment_" align="alignright" width="150"]Sollentuna.Sollentuna![/caption]I nästa vecka är det dags för den alldeles nyvalda Kommunfullmäktige att sammanträda för första gången. Totalt är det 61 ordinarie ledamöter som fått medborgarnas förtroende att styra kommunen under tiden fram till nästa val år 2018. För mig blir det första gången som ledamot i kommunfullmäktige. Sedan förra valet har jag dock suttit i kommunens Trafik- och fastighetsnämnd (TFN) så helt grön inom kommunpolitiken är jag inte.

Att jag suttit i TFN i fyra år har mycket med att frågorna som tas upp där ligger mig varmt om hjärtat oavsett om det handlar om naturvård, cykelfrågor, infrastruktur, byggnation eller underhåll. Att jag har arbetat hela mitt liv i byggbranschen kan nog också gjort sitt till när jag valde att sitta i TFN. Det är även frågor inom dessa områden som jag kommer driva extra hårt i fullmäktige samtidigt som Edsbergs sportfält och utbyggnaden av Väsjöområdet står högt på prioriteringslistan, se där kom både naturvård, byggnation och infrastruktur in. Vem vet om fyra år när det är dags för en summering kanske det finns en röd tråd att följa och om inte så får vi i alla fall hoppas att Sollentunapartiet gjort någon skillnad. Du kan i alla fall lita på att vi kommer arbeta både hårt och ihärdigt för att göra Sollentuna ännu bättre och få till beslut som gynnar alla Sollentunabor- både befintliga och nya samt alla kommundelar.

Till sist vill jag tacka alla som valde att rösta på Sollentunas lokala alternativ och jag hoppas att vi kommer leva upp till era förväntningar. Jag vill även speciellt tacka er som valde att personkryssa mig i valet.