Tyvärr fortfarande nyhetsvärde

Trots att vi är i slutet av 2014 får installation av cykelpumpar eller en ny bit gång- och cykelväg i ordningsställs blir det rubriker i tidningen. Tydligen har vi inte kommit längre när det gäller cykelinfrastruktur utan att minsta förbättring anses ha nyhetsvärde.

Om kommunen bygger en ny bit gata är det inget som man springer till tidningen om utan det ses som en självklar del av samhällsutvecklingen. En cykelsatsning är dock tydligen något ovanligt och märkvärdigt. Tyvärr säger det här mer om bristen på cykelsatsningar än förekomsten av dito.

Först den dagen cykelinfrastrukturen är likställd med övrig trafikinfrastruktur och inte längre utgör ett exotiskt och nyhetsvärdigt inslag kan vi börja prata om satsning.