Är solenergi rätt väg att gå?

Att det behövs andra energikällor än fossila är ingen nyhet och både internationellt och lokalt jobbar man på olika sätt för att öka andelen förnyelsebar energi. I Sollentuna kommer det ta sig uttryck bland annat i att den nya idrottshallen i Rotebro kommer förses med olika typer av solpaneler och speciella glasrutor som kommer ta tillvara solens energi.

Totalt räknar man med att täcka ungefär elva procent av hallens energibehov på detta sätt. Så långt allt gott med andra ord. Ekonomisk som jag är nöjer jag mig dock inte med att det bara ska vara bra utan det även ska vara ekonomiskt vettigt och försvarbart speciellt när det handlar om skattepengar.

Som tur är kan jag rätt snabbt stilla min nyfikenhet då det finns en rapport med uppskattade livscykelkostader och eventuell payback på installationen. Alla kalkyler i rapporten visar en förlust frånsett en som visar en liten vinst efter 29 år förutsatt att kommunen får bidrag för installatioen. Frågan är om det är vettigt att investera i denna typ av saker som inte ens med skattepengar i bidrag kommer betala sig och i värsta fall kommer gå rejält back?

Det känns som det finns bättre sätt, både teknikmässigt och ekonomiskt, att få en bättre och renre natur på. Inget fel på solenergi men frågan är om det är detta energislag som Sverige ska satsa på med hänsyn till vårt geografiska läge?