Valprogrammet – Vi måste arbeta aktivt mot allt störande buller i kommunen

Valet närmar sig med stormsteg och förhoppningsvis har du fått Sollentunapartiets valprogram i brevlådan. I Valprogrammet tar vi upp våra prioriterade frågor för den kommande mandatperioden. Med anledning av att valprogrammet nu förhoppningsvis nått ut till alla hushåll i Sollentuna tänkte jag starta en liten serie där jag djupdyker i en fråga och utvecklar mina tankar kring denna fråga. Du hittar alla inlägg i ämnet här.

Detta inlägg handlar om
Vi måste arbeta aktivt mot allt störande buller i kommunen. Speciellt vill vi minska bullret från E4:an, flyget och järnvägen.

Att Sollentuna är en bullerstörd kommun är ingen nyhet. Inte heller är det en nyhet att väldigt lite görs för att minska bullret. Södra och norra delarna av kommunerna saknar fortfarande bullerskydd längs järnvägen, Arlanda förhalar allt som har med bullersänkningar att göra och Trafikverket fortsätter sina tester med tyst asfalt.

Dessa tester har pågått i över tio år på olika ställen i landet och vid det här lagret vet man vad som fungerar och vad som inte fungerar. Därför blir det rätt skrattretande att dessa tester höjs till skyarna av visa. Det behövs inga fler tester utan det behövs tyst asfalt på hela E4an och sänkt hastighet till 80 km/h. Detta skulle inte bara sänka bullret utan även minska slitaget och med det partiklarna.

Längs järnvägen behövs det bullerplank nu och att man börjar projektera utbyggnaden med två spår i tunnelläge. För flygets del handlar det om att börja med kurvad inflygning samt brantare inflygningar för att få bort lågflygningen över norra Sollentuna. Detta gäller alla flygplan och alla flygbolag.