Humor i valtider

I valtider kan det behövas lite humor. Bilden nedan är från Sollentunapartiets första tid för 40 år sedan

image