Valprogrammet – Bevara strandskyddade områden obebyggda

Valet närmar sig med stormsteg och förhoppningsvis har du fått Sollentunapartiets valprogram i brevlådan. I Valprogrammet tar vi upp våra prioriterade frågor för den kommande mandatperioden. Med anledning av att valprogrammet nu förhoppningsvis nått ut till alla hushåll i Sollentuna tänkte jag starta en liten serie där jag djupdyker i en fråga och utvecklar mina tankar kring denna fråga.

Detta inlägg handlar om:
Bevara strandskyddade områden obebyggda
Sollentuna är en kommun med en relativt stor andel sjöar samtidigt som vi är en av Sveriges mest tättbefolkade dito. Detta har gjort att det idag finns stora områden runt våra vattendrag som är bebyggda och många gånger otillgängliga för allmänheten. Majoriteten i kommunen tycker dock att fler av våra stränder ska bli privatiserade och bli av med sitt strandskydd.

Strandskyddet finns inte bara där för att allmänheten ska ha möjlighet att promenera i strandkanten eller ta sig ett dopp utan lika viktigt är att djurlivet kan komma nära vattnet. Ett borttagande av strandskyddet vid Väsjön eller andra sjöar innebär möjlighet att på allmänhetens bekostnad anlägga kvartersmark enda ner till sjön och anlägga privata bryggor och kajer. I praktiken innebär detta att det är upp till fastighetsägaren att bestämma om allmänheten ska ha tillgång till sjön eller inte.

Med tanke på att Sollentuna är en av Sveriges mest tättbebyggda kommuner är det inte bara viktigt att vi skyddar våra grönområden från alltför kraftig exploatering utan även våra “blåområden”. För vid vilka framtida stränder ska framtida generationer bygga sina sandslott och i vilka sjöar ska det i framtiden gå att ta sig ett dopp om allt förvandlas till privat mark?