Sollentuna följer Stockholm och dränerar allmännyttan

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Foto: Johnny Rönnberg."][/caption]Boende hos Sollentunahem kommer nästa år få betala 8 miljoner kronor extra i skatt – allt beroende på den nya hyreslagen och den politiska majoriteten i Sollentuna. Sedan tidigare har hyresgästerna i grannkommunen Stockholm fått betala flera miljarder kronor i extraskatt. I Stockholm har pengarna använts till att bland annat betala vägar, snöröjning och parker. Med andra ord sådant som normalt betalas av alla kommunens skattebetalare.

Uttaget av pengarna läggs utöver den årliga vinstutdelningen från Sollentunahem på 16 miljoner kronor. Med andra ord blir hyresgästerna dubbelbeskattade bara för att man bor i en hyresrätt ägd av Sollentunahem. Från början var det sagt att pengarna skulle användas för att stävja ”social oro” på Malmvägen. Under resans gång har dock majoriteten ändrat sig och sagt att detta bara var ett exempel på vad pengarna kan använts till. Att dubbelbeskatta tusentals boende är bara det oförsvarligt men att inte ens ha någon konkret plan på vad pengarna ska användas till gränsar till förakt mot Sollentunahems hyresgäster.

Istället för att plocka ut dessa 24 miljoner kronor borde pengarna stanna kvar inom Sollentunahem och komma både nuvarande och kommande hyresgäster till godo. Kommunala projekt och utgifter ska finansieras av skattepengar och inte av enskilda kommuninvånare.