Röstat och klart

[caption id="attachment_970" align="alignright" width="200"]Rösta på Sollentunapartiet i kommunalvalet och kryssa gärna nr 2 - Johnny Rönnberg. Rösta på Sollentunapartiet i kommunalvalet och kryssa gärna nr 2 – Johnny Rönnberg.[/caption]Igår var det första dagen då man kunde rösta i årets allmänna val. Enligt visa tidningsuppgifter ska personer köat i timmar utanför visa vallokaler för att bli först med att rösta. Jag hade också tänkt rösta igår men då jag inte kunde bestämma mig hur jag skulle lägga min röst i riksdagsvalet blev det först idag jag röstade. Det rådde ingen trängsel precis vid vallokalen i Stinsen och efter vad jag kunde se fanns valsedlar upplagda enligt gällande regelverk.

När det gällde att välja partier att rösta på var kommunalvalet det enklaste och riksdagsvalet det svåraste. I kommunalvalet blev det självklart det enda tänkbara alternativet för en bra utveckling av Sollentuna – Sollentunapartiet. I landstingsvalet blev det till slut trafikfrågorna som avgjorde och då speciellt satsningar på kollektivtrafik i allmänhet och spårbunden dito i synnerhet. Riksdagsvalet var dock lite svårare.

Till slut bestämde jag mig för att för första gången blankrösta i ett allmänt val. Beslutet var inte helt lätt men då jag tror på det demokratiska systemet samtidigt som det inte finns något trovärdigt alternativ på riksplanet fanns det bara blankröst kvar. För bland dagens riksdagspartier och partier som har möjlighet att komma in i Riksdagen finns det inget parti som på allvar har några hållbara och långsiktiga planer på hur Sveriges stora problem ska lösas.

Ett av dessa problem är arbetslösheten som har bitit sig fast på en för Sverige hög nivå och förutom korta nedgångar är den långsiktiga trenden kvar – arbetslösheten kommer stiga. Det borde vid det har laget stå klart att kortsiktiga utbildningsåtgärder, olika typer av skattesubventionerade jobb, låg a-kassa, jobbcoacher och ändlösa Arbetsförmedlingskurser inte är lösningen. För jobb som kräver skattepengar för att finnas till kommer aldrig bli livskraftiga och hjälpa till att få fart på Sveriges ekonomi.

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Våra pengar - inte politikernas.
Bild: Riksbanken."]cykellykta"[/caption]Ett annat av dem stora problemen, som delvis hänger ihop med stycket ovan, är det svenska skattesystemet. För som jag skrivit om innan behövs det en stor och total översyn av skattesystemet. För det säger sig självt att en marginalskatt på över 50 procent och en politik som går ut på att lämna bidrag och avdrag till stora grupper i samhället aldrig kommer fungera i längden. För varför ska man på pengar från staten får man tar lån? För varför ska man få pengar av staten för att man låter någon putsa ens skor mot betalning? Ett sunt skattesystem låter folk behålla och bestämma över sina intjänade pengar.

Skattepengar är inget som uppstår spontant utan det är folks intjänade pengar och dessa ska politikerna handskas varsamt med och röra så litet som möjligt. Samhällets uppgift är att bistå medborgarna med en viss nivå av service men det betyder inte att samhället ska håva in det mesta av vad folk tjänar.