Hot mot demokratin

I helgen har visa både med våld och surströmming försökt att stoppa andra från att göra sin röst hörd. I Sollentuna går det inte lika våldsamt till men som all form av hot och sabotage mot demokratin är det minst lika allvarligt. Jag förstår inte hur visa tänker då man med våld och andra odemokratiska metoder försöker stoppa människor att framföra en åsikt.

Att fritt få uttrycka sin åsikt är en grundbult i en demokratisk stat och något som vi alla måste hjälpa till att försvara och bevara. För när man inte längre fritt kan uttrycka sig utan risk för sin egen hälsa har samhället tagit ett väldigt långt steg åt fel håll. Sedan kan man fråga sig om vikten av ens åsikt när det främsta argumentet man har är våld?