Nya väjningsregler riskerar att förvirra istället för att förbättra

[caption id="attachment_1704" align="alignright" width="200"]B8 - Cykelöverfart. Bild: Transportstyrelsen. B8 – Cykelöverfart.
Bild: Transportstyrelsen.[/caption]Ibland undrar man om lagstiftaren är ute efter att förtydliga eller att förvilla. När det gäller den nya lagstiftningen från 1 september gällande cykelöverfarter och cykelpassager är det nästan man tror att det är det sistnämnda man är ute efter.

Kort förklarat innebär den nya lagstiftningen att dagens cykelöverfarter övergår till att bli cykelpassager med exakt samma regler som idag. Sedan införs ett nytt begrepp vid man Cykelöverfart, Skillnaden mot idag är att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisterna vid Cykelöverfarter. För att klassas som en Cykelöverfart måste bilvägen hastighetssäkras till 30km/h samt den nya vägtrafikskylten B8 uppsättas. Jag utgår även ifrån att kommunen måste upprätta en lokal trafikförordning. Hur en cykelöverfart ska tydliggöras för cyklisten framgår inte.

Att införa ännu en typ av överfart och därtill ta namnet från en befintlig typ av överfart skapar enligt mitt tycke mer otydlighet än tydlighet. Speciellt då man skulle kunnat uppnå samma resultat genom en obruten cykelväg över bilvägen.

Allra enklast är dock att behandla en cykelväg/GC-väg som vilken väg som helst och därmed låta högerregeln gälla. Vid situationer där högerregeln inte ger den bästa trafiksäkerhetslösningen gör man precis som på bilvägar och skyltar vem som har väjningsplikt. Svårare än så behöver det inte vara.