Dags för (kommunal)val

Sommarvärmen håller fortfarande i sig och ser så ut att göra ett tag till- Om inte det skulle räcka kommer (val)temperaturen snart höjas än mer när partiernas valkampanjer drar igång på allvar. I media kommer det mest handla om Riksdagsvalet och även om det tas viktiga beslut i Riksdagshuset är det i Sollentunas kommunalhus som besluten som påverkar ditt och mitt vardagsliv tas. Vilken nivå kommer kommunalskatten ligga på? Kommer det finnas plats på äldreboendena? Är barens skolvägar säkra? Kommer nästa generation Sollentunabor kunna bada i Edsviken och Norrviken? Kommer den underbara naturen i Törnskogen och Tegelhagen finnas kvar om tjugo år? Kommer våra skattepengar att skötas på ett ansvarsfullt sätt?

Dessa och tusentals andra vardagliga och nära frågor beslutas det om under varje mandatperiod i kommunfullmäktige och kommunens facknämnder. Vilka som kommer sitta de kommande fyra åren i kommunfullmäktige bestäms av Sollentunaborna i direkta val och efter valresultatet fördelas platserna i facknämnderna. Med andra ord är varje röst lika mycket värd och lika viktig och hur fördelningen av platserna sker kan till slut hänga på ett litet antal röster (mer om hur fördelningen går till finnas att läsa på val.se).

Förutom Riksdagspartierna har Sollentunaborna sedan 1973 lokalt även varit företrädda av Sollentunapartiet och dess ledamöter i Kommunfullmäktige och facknämnder. Sollentunapartiet har enda sedan bildandet för över 40 år sedan satt naturfrågorna högt och den nuvarande och nästkommande mandatperioderna kommer inte vara något undantag. Mer om ditt lokala parti och dess kandidater kan du läsa om på sollentunapartiet.se. Du kommer under valrörelsen även ha möjlighet att träffa oss Sollentunapartister i våran husvagn på Turebergs Torg och runt om i kommunen på våra offentliga möten. Så håll utkik efter ett glatt gäng i gula jackor som brinner för Sollentuna och de lokala frågorna.